MFW Bałtyk III z decyzją lokalizacyjną dla kolejnego odcinka infrastruktury przyłączeniowej

20 marca 2024 r. Wojewoda Pomorski wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji jednego z morskich odcinków infrastruktury przyłączeniowej morskiej farmy wiatrowej Bałtyk III, projektu realizowanego wspólnie przez polską firmę Polenergia oraz norweską spółkę Equinor.

Inwestycja dotyczy budowy zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z MFW Bałtyk III – odcinka od miejsca, w którym planowane jest wykonanie przewiertów podmorskich do granicy brzegu morskiego – w morzu terytorialnym oraz morskich wodach wewnętrznych (w tym na dz. nr 394 obręb
Lędowo), w gminie Ustka.

W zakresie inwestycji planuje się układanie infrastruktury przyłączeniowej pod dnem morskim na głębokości do 3 m poniżej poziomu dna morskiego, a na odcinku przewiertów podmorskich do ok. 40 m pod dnem morskim. Głębokość zakopania może ulec zmianie w zależności od miejsca ich przebiegu oraz warunków geologicznych. Zmiana głębokości zakopania infrastruktury przyłączeniowej może nastąpić na odcinkach newralgicznych. W przypadku, gdy zagłębienie kabli podmorskich nie będzie możliwe, dopuszcza się ich ułożenie na dnie morskim i ich odpowiednie zabezpieczenie (np. w postaci materacy betonowych lub narzutu kamiennego). W strefie przybrzeżnej kable układane będą za pomocą metod bezwykopowych. Kable układane będą w odległości do ok. 50 m względem siebie, miejscowo odstępy mogą być większe np. ze względu na wystąpienie trudnych warunków gruntowych lub przeszkód na dnie morskim.

Długości tras projektowanych linii kablowych 220 kV wraz z zintegrowanymi połączeniami światłowodowymi w zakresie objętym niniejszym wnioskiem długość linii kablowych wynosi ok. 2 km, w tym odcinki realizowane bezwykopowo w zakresie obszarów morskich ok. 1,2 km każdy. Jako kable 220 kV zostaną zastosowane kable trójżyłowe w izolacji. Kable morskie składają się z trzech izolowanych i ekranowanych przewodników miedzianych lub aluminiowych, w uzbrojeniu z drutów stalowych oraz z dodatkową izolacją i osłoną zewnętrzną. Wewnątrz kabla znajdują się światłowody służące do komunikacji z infrastrukturą farmy wiatrowej.

Przypomnijmy, że 7 marca 2024 r. Wojewoda Pomorski wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji lądowego odcinka infrastruktury przyłączeniowej.

MFW Bałtyk

Equinor i Polenergia realizują wspólnie trzy morskie farmy wiatrowe o łącznej mocy do 3 GW. Oprócz projektów MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III, partnerzy rozwijają także 1,56 GW mocy w ramach projektu Bałtyk I, który jest najbardziej zaawansowaną inwestycją drugiej fazy offshore wind w Polsce. Projekt jest przygotowywany do aukcji w 2025 r.

Zostaw komentarz

Strona główna » MFW Bałtyk III z decyzją lokalizacyjną dla kolejnego odcinka infrastruktury przyłączeniowej