Rusza postępowanie w sprawie budowy linii 400 kV Choczewo – Gdańsk Przyjaźń

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku poinformował, że na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych z dnia 30.06.2023 r. wystąpiono do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o opinię w sprawie uzgodnienia warunków realizacji budowy linii 400kV Choczewo – Gdańsk Przyjaźń (CWO – GDP).

Wniosek w imieniu PSE złożyła pełnomocnik Pani Marta Wronka-Tomulewicz. Pismo dotyczyło wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii 400 kV Choczewo – Gdańsk Przyjaźń.

Jak informują PSE na swoich stronach, linia 400 kV Choczewo – Gdańsk Przyjaźń (CWO-GDP), o długości  blisko 90 km, będzie prowadziła z SE Choczewo w Osiekach Lęborskich w gminie Choczewo do SE Gdańsk Przyjaźń w gminie Żukowo. Swoim przebiegiem obejmie 10 gmin: Choczewo, Gniewino, Kartuzy, Linia, Luzino, Łęczyce, Przodkowo, Somonino, Szemud, Żukowo.

W terenie trwają badania geologiczne, które potwierdzą możliwość budowy stanowisk słupowych we wskazanych miejscach. W drugiej połowie 2023 r. inwestor planuje rozpocząć rozmowy z właścicielami nieruchomości położonych w pasie technologicznym linii w sprawie pozyskania zgody na zawarcie umowy służebności przesyłu, która umożliwi prowadzenie prac budowlanych, a w przyszłości eksploatację linii w porozumieniu z właścicielem gruntu – czytamy.

W 2024 r. PSE planują złożenie do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej, a w dalszej perspektywie o wydanie pozwolenia na budowę. Prace budowlane rozpoczną się w 2025 r., a zakończą w 2027 r.

Źródło: RDOŚ w Gdańsku, PSE

Zostaw komentarz

Strona główna » Rusza postępowanie w sprawie budowy linii 400 kV Choczewo – Gdańsk Przyjaźń