Ruszyło postępowanie administracyjne ws. wyprowadzenia mocy z MFW Bałtyk III

Wojewoda Pomorski wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z Morskiej Farmy Wiatrowej MFW Bałtyk III – odcinek lądowej infrastruktury przyłączeniowej”.

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek MFW Bałtyk III Sp. z o.o., reprezentowanej przez Monikę Czajka, z dnia 18 grudnia 2023 r. Wniosek dotyczy lądowej infrastruktury zlokalizowanej w gminie Ustka, na działkach ewidencyjnych obręb Duninowo PGR 79/8 (KW SL1S/00101667/0), 79/10 (KW
SL1S/00100301/0), 80 (KW SL1S/00062247/4); obręb Pęplino 148/3 (KW SL1S/00118203/2), 148/4 (KW SL1S/00062272/8.

Teraz strony postępowania mogą składać wnioski, uwagi lub zastrzeżenia dotyczące przedmiotowej sprawy, a przed wydaniem decyzji mogą się wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Wojewoda poinformował 19 stycznia br., że w przypadku zbycia lub przeniesienia własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, objętych przedmiotowym wnioskiem, po doręczeniu niniejszego zawiadomienia, nabywca i zbywca zobowiązani są zgłosić Wojewodzie Pomorskiemu dane nowego właściciela lub użytkownika wieczystego. Brak dokonania takiego zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela lub użytkowania wieczystego nie stanowi podstaw do wznowienia postępowania.

Zostaw komentarz

Strona główna » Ruszyło postępowanie administracyjne ws. wyprowadzenia mocy z MFW Bałtyk III