Jest zgoda na badania archeologiczne w ramach budowy linii 400 kV Choczewo-Żarnowiec

21 września 2023 r. Wojewoda Pomorski wydał decyzję o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia badań archeologicznych w ramach działań związanych z budową linii 400 kV Choczewo-Żarnowiec (CWO-ZRC).

Decyzja dotyczy badań archeologicznych na działce nr 291, obręb 0012 Lublewo (gm. Choczewo). Wojewoda Pomorski zezwolił Polskim Sieciom Elektroenergetycznym na wejście na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia badań. Decyzja jest ważna do dnia 31 grudnia 2025 r.

Jak czytamy w dokumentacji, planowane prace to wyprzedzające badania archeologiczne, których celem jest odsłonięcie, zarejestrowanie i zadokumentowanie ewentualnych obiektów archeologicznych i nawarstwień kulturowych oraz pozyskanie zabytków ruchomych zlokalizowanych w miejscu posadowienia słupa. Na całej powierzchni eksploracja będzie prowadzona do poziomu stropu calca tj. macierzystej, jałowej pod względem archeologicznym warstwy geologicznej, nie zawierającej materiału kulturowego.

fot. gov.pl

Po zakończeniu badań archeologicznych Pomorskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Gdańsku zostanie przekazane sprawozdanie z przeprowadzonych badań.

Jak informowaliśmy na łamach OffshoreWindPoland.pl, 4 września br. Wojewoda Pomorski wszczął postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej 400 kV Choczewo – Żarnowiec (CWO-ZRC). To jedna z czterech nowych linii, jakie spółka wybuduje na Pomorzu w najbliższych latach. Prace budowlane rozpoczną się w 2024 r., a linia zostanie oddana do użytku do końca 2025 r.

Zostaw komentarz

Strona główna » Jest zgoda na badania archeologiczne w ramach budowy linii 400 kV Choczewo-Żarnowiec