Inwestycje PSE w sieci dla morskich farm wiatrowych na liście PCI

Cztery inwestycje Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) w sieci przesyłowe na Pomorzu na potrzeby wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych znalazły się na nowej liście Projects of Common Interest (PCI) i Projects of Mutual Interest (PMI), opublikowanej przez Komisję Europejską.

Na liście po raz kolejny znalazła się:

  • Budowa linii 400kV Dunowo-Żydowo Kierzkowo
  • Budowa linii 400kV Piła Krzewina-Żydowo Kierzkowo
  • Modernizacja linii 400 kV Morzyczyn-Dunowo-Słupsk-Żarnowiec
  • Modernizacja linii 400kV Żarnowiec-Gdańsk/Gdańsk Przyjaźń-Gdańsk Błonia

Pierwsze dwie inwestycje mają zostać ukończone w 2025 r. Z kolei modernizacja linii 400 kV Morzyczyn-Dunowo-Słupsk-Żarnowiec rok później. Najwcześniej, bo już w przyszłym roku ma zostać ukończona modernizacja linii 400kV Żarnowiec-Gdańsk/Gdańsk Przyjaźń-Gdańsk Błonia.

Na liście znalazł się także m.in. projekt Harmony Link, wodorowe połączenie międzysystemowe między Finlandią, Estonią, Łotwą, Litwą, Polską i Niemcami Niemcy (projekt obecnie znany jako Nordycko-Bałtycki Korytarz Wodorowy), oraz Bifrost – projekt transportu i magazynowania CO2 z morskim magazynem w Danii od emitentów z Danii, Niemiec i Polski.

Z zakresu Morza Bałtyckiego znalazło się hybrydowe morskie połączenie międzysystemowe Łotwy i Estonii (Elwind) oraz wyspa energetyczna, Bornholm Energy Island, hybrydowe morskie połączenie międzysystemowe między Danią a Niemcami.

Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania mają kluczowe znaczenie w realizacji europejskiej polityki energetycznej i klimatycznej. Lista projektów PCI jest sporządzana co dwa lata. Projekty te muszą przyczyniać się do realizacji priorytetowych korytarzy infrastruktury energetycznej, a także do poprawy bezpieczeństwa dostaw, integracji rynkowej i konkurencji. Projekty PCI mają także wspierać działania państw członkowskich w zakresie klimatu i środowiska. Przy spełnieniu określonych warunków status PCI umożliwia także ubieganie się o dofinansowanie w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF).

Projekty PCI mogą korzystać z najlepszych praktyk, wynikających z rozporządzenia TEN-E, co oznacza m.in. możliwość skorzystania z przyspieszonego procesu uzyskiwania pozwoleń oraz specjalnych rozwiązań regulacyjnych

Zostaw komentarz

Strona główna » Inwestycje PSE w sieci dla morskich farm wiatrowych na liście PCI