RDOŚ wydał postanowienie ws. infrastruktury przesyłowej MFW Baltica 1

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku (RDOŚ w Gdańsku) wydał postanowienie dotyczące stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Infrastruktura Przyłączeniowa Morska Farma Wiatrowa Baltica-1”

Budowa infrastruktury przyłączeniowej dla MFW Baltica 1 będzie realizowana w wyłącznej strefie ekonomicznej oraz na obszarze morza terytorialnego i morskich wód wewnętrznych Polski, a w części lądowej na obszarze Gminy Choczewo (obręb nr 0016 Kierzkowo).

Zgodnie z postanowieniem RDOŚ-Gd-WOO.420.62.2023.AM.6, Dyrektor stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji.

W lipcu 2023 r. spółka PGE Baltica informowała, że ma za sobą pierwszy pełny rok pomiarów wiatru na obszarze projektu morskiej farmy wiatrowej Baltica 1. Inwestor angażuje polskie podmioty w badania ichtiofauny dla MFW Baltica .

Oddanie do użytku elektrowni wiatrowej o przewidywanej mocy ok. 0,9 GW planowane jest po 2030 r.

Farma będzie zlokalizowana jest około 80 km od polskiego wybrzeża Morza Bałtyckiego, w rejonie Ławicy Środkowej. Projekt ma już pozwolenie lokalizacyjne i umowę przyłączeniową. Realizując kolejne projekty morskich farm wiatrowych, Grupa PGE zamierza wypełnić strategiczny cel osiągnięcia do 2040 r. przynajmniej 6,5 GW mocy wytwórczej w technologii offshore na Morzu Bałtyckim.

Zostaw komentarz

Strona główna » RDOŚ wydał postanowienie ws. infrastruktury przesyłowej MFW Baltica 1