PSE: DŚU dla linii CWO-ZRC to krok w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej

Polskie Sieci Elektroenergetyczne uzyskały decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla linii energetycznej Choczewo-Żarnowiec (CWO-ZRC). To jedna z czterech nowych linii, jakie spółka wybuduje na Pomorzu w najbliższych latach. Wiceprezes Włodzimierz Mucha informuje, że równolegle prowadzone są postępowania mające na celu uzyskanie decyzji środowiskowych dla wszystkich nowych linii wyprowadzających moc z morskich farm wiatrowych.

Połączenie 400 kV Choczewo-Żarnowiec wzmocni system przesyłowy północnej Polski i pozwoli odebrać moc z pierwszych farm wiatrowych na Bałtyku.

– To dobra wiadomość i ważny krok w stronę rozbudowy sieci elektroenergetycznych, na potrzeby morskiej energetyki wiatrowej – podkreśla Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, pełnomocnik rządu ds.  strategicznej infrastruktury energetycznej. 

-Linia Choczewo-Żarnowiec to inwestycja o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego i transformacji polskiej energetyki. Dzięki jej planowej realizacji przez PSE możliwe będzie wyprowadzenie mocy z uruchomionych w 2026  r. morskich farm wiatrowych – dodaje minister Łukaszewska-Trzeciakowska.

Budowa nowych linii

Linia Choczewo-Żarnowiec to istotny element programu inwestycyjnego, który krajowy operator konsekwentnie realizuje na Pomorzu już od kilku lat. Obejmuje on budowę czterech nowych linii 400  kV o łącznej długości ok. 250 km i dwóch stacji elektroenergetycznych. Prowadzone są również prace modernizacyjno-remontowe istniejącej od lat infrastruktury. Nowe linie powstaną na terenie 22 gmin województwa pomorskiego. Stacje zlokalizowano będą w gminie Choczewo i gminie wiejskiej Słupsk. Budowa nowych sieci i stacji elektroenergetycznych na polskim wybrzeżu umożliwi najpierw przejęcie energii wytworzonej z morskich farm wiatrowych, a następnie rozesłanie jej w głąb kraju.

– Inwestycje z zakresu rozwoju sieci przesyłowej są przedsięwzięciami wysoce złożonymi, wymagającymi na etapie projektowania przeprowadzenia szeregu procesów konsultacyjnych i formalno-prawnych. Za  nami ważny etap konsultacji społecznych, wytyczania trasy, gotowe są projekty linii, trwa pozyskiwanie tytułów prawnych i uzgodnienia z właścicielami nieruchomości. Równolegle prowadzone są postępowania mające na celu uzyskanie decyzji środowiskowych dla wszystkich nowych linii wyprowadzających moc z morskich farm wiatrowych. – wyjaśnia Włodzimierz Mucha, wiceprezes PSE.

Jeszcze w tym roku PSE zamierza wyłonić wykonawcę budowy linii Choczewo-Żarnowiec. Decyzja środowiskowa umożliwia spółce wystąpienie o tzw. decyzję lokalizacyjną, która jest ostatnim etapem przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. To planowane jest na pierwszą połowę 2024 r.

Strona główna » PSE: DŚU dla linii CWO-ZRC to krok w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej