RDOŚ prowadzi postępowanie dot. linii 400 kV Dunowo – Żydowo Kierzkowo – Piła Krzewina

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie poinformował, że prowadzi postępowanie dotyczące napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Dunowo – Żydowo Kierzkowo – Piła Krzewina. Organ zgromadził już wszystkie materiały umożliwiające wydanie decyzji środowiskowej. Strony mogły się już zapoznać z dokumentacją.

Dyrektor informuje w obwieszczeniu z dnia 15 czerwca, że uzyskał już opinię dotyczącą inwestycji od ZPWIS w Szczecinie, postanowienie uzgadniające RZGW w Szczecinie, Wód Polskich oraz RDOŚ w Poznaniu. Strony postępowania mogły się zapoznać z dokumentacją w ciągu 7 dni od publikacji obwieszczenia.

Jak informują PSE, linia elektroenergetyczna 400 kV Dunowo – Żydowo Kierzkowo – Piła Krzewina, o projektowanej długości 171 km, wybudowana zostanie na obszarze dwunastu gmin w dwóch województwach: w północnej części województwa wielkopolskiego i we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. Połączy trzy stacje elektroenergetyczne (SE): rozbudowywane SE Dunowo i SE Piła Krzewina oraz nowo zbudowaną SE Żydowo Kierzkowo.

Stacje te obecnie połączone są wyeksploatowanymi liniami przesyłowymi o napięciu 220 kV. Zastąpienie ich nową linią, umożliwiającą przesyłanie energii elektrycznej pod napięciem 400 kV, poprawi pewność zasilania całego regionu i niezawodność sieci.

Inwestycja ma istotne znaczenie z punktu widzenia bezpiecznej pracy północnozachodniego regionu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Poprawiać będzie także warunki wyprowadzenia mocy z istniejących i projektowanych farm wiatrowych, w tym lokalizowanych na Morzu Bałtyckim.

Inwestycja zostanie zrealizowana do końca 2025 roku.

Główną korzyścią jest zwiększenie bezpieczeństwa ciągłych dostaw energii w całym kraju, regionie i gminie. W wymiarze ogólnopolskim rozbudowa sieci pozwala na zapewnienie połączenia sieci i dystrybucji energii w ramach KSE – między południem a północą Polski. Dodatkowo w związku ze wzrastającym od lat zapotrzebowaniem na moc, nowe linie służą zapewnieniu odpowiedniej ilości energii dostarczanej do odbiorców w całym kraju.

Źródło: RDOŚ w Szczecinie/PSE

Zostaw komentarz

Strona główna » RDOŚ prowadzi postępowanie dot. linii 400 kV Dunowo – Żydowo Kierzkowo – Piła Krzewina