Litwa: Lądowa trasa Harmony Link pozwoliłaby zmieścić się w zakładanym budżecie

Minister energii Litwy Dainius Kreivys stwierdzi, że rozważana lądowa trasa Harmony Link, połączenia elektroenergetycznego między Polską a Litwą, może kosztować tyle samo, co pierwotnie zakładany budżet projektu, czyli ok. 680 mln euro. Decyzja co do ostatecznej trasy połączenia jeszcze nie zapadła.

Jak informowaliśmy na offshorewindpoland.pl, w połowie listopada Polskie Sieci Elektroenergetyczne ogłosiły, że wspólnie z litewskim odpowiednikiem spółką Litgrid rozważają nowy wariant drugiego połączenia elektroenergetycznego między Polską, a Litwą. Wówczas jako jedną z możliwości branych pod uwagę przez PSE i Litgrid jest kabel lądowy. Według wstępnej oceny, wybór tego wariantu może pozwolić na zmniejszenie budżetu projektu i jego szybszą realizację. W maju PSE informowały, że łączny koszt realizacji inwestycji, uwzględniający złożone oferty, wyniósłby ok. 1,6 mld euro i znacznie przekroczyłby wspomniany wcześniej budżet.

– Zmiana przebiegu prawdopodobnie spowodowałaby, że koszt budowy Harmony Link spadnie 2,5-krotnie. Oznacza to, że nie trzeba będzie ponosić wyższych kosztów, a dodatkowo prawdopodobnie Unia Europejska nie będzie musiała zwiększać dofinansowanie, ponieważ znaczna część projektu (493 mln euro – 72,5% – przyp. red.) jest finansowana ze środków unijnych. Wróciliśmy do pierwotnego budżetu, co jest dobrą wiadomością – powiedział Kreivys podczas forum GreenTech Vilnius poświęconemu energetyce transportowi i zielonej gospodarce.

W późniejszej rozmowie z mediami litewskimi stwierdził, że ostateczny koszt projektu zostanie ujawniony po zakończeniu przetargów, ale „obecne wskazania” sugerują, że koszty zbliżone do pierwotnego budżetu.

Harmony Link

Przypomnijmy, że pierwotnie projekt Harmony Link zakładał ułożenie kabla o długości ok. 330 km po dnie Morza Bałtyckiego, który miał połączyć stację elektroenergetyczną Żarnowiec w województwie pomorskim w Polsce ze stacją elektroenergetyczną Darbėnai w rejonie Kretinga na Litwie. Połączenie HVDC o mocy przesyłowej 700 MW miało umożliwić wymianę energii elektrycznej między Litwą a Polską, a także wspomóc proces synchronizacji systemów elektroenergetycznych państw bałtyckich z systemem europejskim, a tym samym odłączenie się od systemy postsowieckiego. Zgodnie z wcześniejszymi założeniami inwestycja miała zostać ukończona w 2025 r.

Źródło: Verslo žinios

Zostaw komentarz

Strona główna » Litwa: Lądowa trasa Harmony Link pozwoliłaby zmieścić się w zakładanym budżecie