RDOŚ wszczyna postępowanie dot. infrastruktury przesyłowej MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku poinformował o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla przedsięwzięcia pn.: „Infrastruktura przesyłowa morskich farm wiatrowych MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III”. Morskie farmy to wspólnie przedsięwzięcie Polenergii i Equinora.

Postępowanie jest prowadzone na wniosek spółek MFW Bałtyk II & Bałtyk III, reprezentowanych przez p. Annę Marczak, znak MFWBII-023/2022/AM; MFWBIII-030/2022/AM z dnia 30.05.2022 r. (data wpływu 02.06.2022 r.).

Infrastruktura dotycząca dwóch farm będzie zlokalizowana w wyłącznej strefie ekonomicznej, w morzu terytorialnym i w morskich wodach wewnętrznych oraz na lądzie – na obszarze gmin Ustka i Słupsk (powiat słupski, województwo pomorskie), Ustka, obręby: Lędowo, Duninowo PGR, Pęplino, gmina Słupsk, obręby: Bruskowo Leśnictwo, Bruskowo Małe, Bruskowo Wielkie, Wielichowo). Wszyscy zainteresowani mogą teraz zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w terminie od dnia 17 sierpnia 2023 r. do dnia 16 września 2023 r.

Celem planowanego przedsięwzięcia jest wyprowadzenie mocy z morskich farm wiatrowych MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Miejscem przyłączenia obu farm do KSE jest stacja elektroenergetyczna Słupsk Wierzbięcino.

Przyłączenie morskich farm wiatrowych MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III do KSE było już wcześniej przedmiotem oceny oddziaływania na środowisko. W 2016 r. opracowany został raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a następnie 12 marca 2019 r. wydana została przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku (dalej: RDOŚ) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla obu przyłączy (znak: RDOŚ-Gd-WOO.4211.12.2016KSZ/AJ.29).

Inwestor postanowił ponownie przeprowadzić postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej, ponieważ, od czasu opracowania raportu OOŚ i wydania decyzji środowiskowej, niektóre elementy inwestycji uległy istotnej modyfikacji, w tym przede wszystkim w obrębie odcinka lądowego:

  • dodanie nowej lokalizacji wyjścia linii kablowych z morza na ląd (stanowiącej obecnie wariant proponowany przez inwestora);
  • zwiększenie powierzchni terenu przewidzianej pod realizację lądowych stacji elektroenergetycznych;
  • poszerzenie korytarza lądowego, wewnątrz którego ma być zlokalizowana infrastruktura przyłączeniowa morskich farm wiatrowych MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III oraz place budowy niezbędne do jej realizacji, co pozwala na ograniczenie ryzyka zmian na etapie dalszych prac projektowych i uzgodnień z właścicielami działek;
  • częściowa zmiana przebiegu korytarza lądowego pod kable.

W przypadku korytarza morskiego, jego zakres przestrzenny nie uległ zmianie, ponieważ dodanie nowej lokalizacji wyjścia infrastruktury przyłączeniowej na ląd (na wschód od pierwotnie wskazywanego we wcześniejszym postępowaniu), nie spowodowało konieczności poszerzenia analizowanego obszaru morskiego.

Źródło grafik: Ekokonsult/RDOŚ w Gdańsku

© Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy OffshoreWindPoland.pl

Zostaw komentarz

Strona główna » RDOŚ wszczyna postępowanie dot. infrastruktury przesyłowej MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III