RDOŚ w Gdańsku zawiesza postępowanie dot. linii CWO-SLK/ZR

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku (RDOŚ w Gdańsku) poinformował o wydaniu decyzji zawieszającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla budowy linii 400 kV Choczewo – nacięcie linii Słupsk – Żarnowiec (CWO-SLK/ZRC).

W ubiegłym miesiącu informowaliśmy, że od 12 czerwca 2023 r. zainteresowane strony mogły zapoznać się z dokumentacją w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa linii 400 kV Choczewo – nacięcie linii Słupsk – Żarnowiec (CWO-SLK/ZRC)”. Dzięki m.in. tej linii moc ze stacji SE Choczewo zostanie wyprowadzona w głąb kraju.

28 lipca br. RDOŚ wydał postanowienie (RDOŚ-Gd-WOO.420.84.2022.IK.17) zawieszające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. Teraz strony mogą się zapoznać z dokumentacją.

Dlaczego inwestycja jest ważna?

Linia przesyłowa umożliwi wyprowadzenie mocy ze stacji elektroenergetycznej SE Choczewo. Do tego posłużą cztery linie najwyższych napięć. Linia CWO-SLK/ZRC o długości blisko 20 km zostanie wybudowana jako druga w kolejności i będzie prowadziła z SE Choczewo w Osiekach Lęborskich w gminie Choczewo do nacięcia istniejącej linii relacji Słupsk-Żarnowiec. Swoim przebiegiem linia obejmie 3 gminy: Choczewo, Nowa Wieś Lęborska i Łęczyce – czytamy na stronie inwestora.

PSE informują, że na ukończeniu są badania geologiczne, które potwierdzą możliwość budowy stanowisk słupowych we wskazanych miejscach. W czerwcu 2023 r. operator planuje rozpocząć rozmowy z właścicielami nieruchomości położonych w pasie technologicznym linii w sprawie pozyskania zgody na zawarcie umowy służebności przesyłu. W drugiej połowie tego roku PSE planują złożenie wniosku do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o wydanie decyzji lokalizacyjnej, a w dalszej perspektywie o wydanie pozwolenia na budowę. Generalny wykonawca, który tę inwestycję zrealizuje, zostanie wyłoniony w ramach postępowania przetargowego w drugiej połowie 2024 r. Inwestycja w postaci linii przesyłowej zostanie oddana do użytku na przełomie 2025 i 2026 r.

Na łamach naszego portalu informowaliśmy, że w trakcie prac ziemnych na terenie przyszłej stacji elektroenergetycznej Choczewo, realizowanych w miejscowości Osieki Lęborskie, odkryto fragmenty przedmiotów, które mogą świadczyć o obecności zabytków archeologicznych.

Źródło: gov.pl/PSE

Strona główna » RDOŚ w Gdańsku zawiesza postępowanie dot. linii CWO-SLK/ZR