Budowa SE Choczewo, fot. PSE

Budowa stacji Choczewo wchodzi w kolejny etap [FOTO]

Trwają intensywne prace na stacji elektroenergetycznej Choczewo w okolicy Osiek Lęborskich. W budynku technologicznym rozpoczęto wylewanie pierwszych stropów. Równolegle montowane są fundamenty i konstrukcje wsporcze pod różnego rodzaju aparaturę. Zobacz zdjęcia z postępów poczynionych przez PSE na terenie inwestycji. Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) informują, że układana jest tzw. krata uziemiająca na terenie rozdzielni 400 kV. Wkrótce na stację dotrze pierwsza partia przekładników prądowych i napięciowych 400 kV. Przypomnijmy, że dzięki budowie stacji 400 kV Choczewo, PSE zapewnią przyłączenie morskich farm wiatrowych budowanych na Bałtyku do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Umożliwi to dostarczenie ogromnej ilości odnawialnej energii do odbiorców w całym kraju. PSE jako inwestor budowy stacji posiada już wszystkie niezbędne do realizacji przedsięwzięcia decyzje…

Więcej
Sieci elektroenergetyczne, fot. Pixabay

Przedstawiciele PSE spotkali się z Wójtem Gminy Choczewo w sprawie inwestycji w gminie

W poniedziałek 13 maja 2024 r. w urzędzie gminy w Choczewie doszło do spotkania przedstawicieli Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) z Wójtem Gminy Choczewo Jarosławem Bachem. Podczas spotkania omówiono inwestycje realizowane przez krajowego operatora systemu elektroenergetycznego. Przedstawiciele PSE i Choczewa pochylili się nad inwestycjami PSE w miejscowości Osieki Lęborskie, przebiegiem napowietrznych linii wysokiego napięcia w regionie, a także planowaną budową nowej stacji elektroenergetycznej w pobliżu przyszłej elektrowni jądrowej. Kolejne spotkanie dwóch stron odbędzie się w na początku czerwca 2024 r. Przedstawiciele PSE spotkają się z Wójtem Gminy Choczewo i radnymi. Stacja elektroenergetyczna 400 kV Choczewo Stacja SE Choczewo zostanie wybudowana w pobliżu miejscowości Osieki Lęborskie w gminie Choczewo. Dzięki budowie stacji 400 kV Choczewo…

Więcej
fot. Choczew. Gmina napędzana wiatrem

Mieszkańcy Choczewa zainteresowani grantami z programu wspieranego przez inwestorów offshore wind

W szkole w Choczewie odbyło się spotkanie inaugurujące trzecią edycję programu „Choczewo. Gmina napędzana wiatrem”. W spotkaniu uczestniczyło ponad 50 osób. Nabór wniosków trwa do 28 kwietnia 2024 r. W trakcie dyskusji uczestnicy podsumowali drugą edycję programu oraz wyniki przeprowadzonej w ostatnich tygodniach ewaluacji. Przedstawiono też zasady dotyczące przygotowania i realizacji projektów w ramach kolejnej edycji. Organizatorzy zachęcają do współpracy w zespole ds. projektów prospołecznych, który będzie rekomendował projekty do wsparcia, a także do zgłaszania pomysłów na projekty w ramach trzeciej edycji. Harmonogram realizacji Programu w 2024 r. . Warsztat inaugurujący – 10 kwietnia 2024 r.. Punkty konsultacyjne w sołectwach…

Więcej
Choczewo. Gmina napędzana wiatrem

Granty młodzieżowe w ramach programu „Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem”

W imieniu organizatorów programu „Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem” zachęcamy młodzież z gminy Choczewo do zgłoszenia inicjatyw rozwijających zainteresowania lub kompetencje. Inwestorzy działający w sektorze morskiej energetyki wiatrowej chcą wesprzeć projekty młodzieżowe, skierowane do rówieśników lub mieszkańców gminy Choczewo.

Więcej
Morska farma wiatrowa, fot. bc-wind.pl

RDOŚ zakończył postępowanie dowodowe ws. infrastruktury przesyłowej MFW BC-Wind

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku (RDOŚ) poinformował o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa infrastruktury przesyłowej energii elektrycznej z Morskiej Farmy Wiatrowej BC-Wind do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego”. Projekt jest realizowany przez inwestora Ocean Winds.

Więcej
Sieć przesyłowa, fot. Pixabay

RDOŚ w Gdańsku podjął postępowanie ws. linii CWO-SLK/ZRC

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku (RDOŚ) poinformował w zawiadomieniu z dnia 5 marca 2024 r. o wydaniu postanowienia RDOŚ-Gd-WOO.420.84.2022.IK.20 podejmujące postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla budowy linii 400 kV Choczewo-nacięcie linii Słupsk – Żarnowiec (CWO-SLK/ZRC). To jeden z elementów infrastruktury umożlwiający wyprowadzenie mocy z morskich farm wiatrowych.

Więcej
Morska farma wiatrowa, fot. bc-wind.pl

Coraz bliżej decyzji środowiskowej dla infrastruktury przesyłowej BC-Wind

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku (RDOŚ) poinformowała, że na wniosek spółki C-Wind Polska Sp. z o.o. z dnia 31.08.2021 r. prowadzone jest postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa infrastruktury przesyłowej energii elektrycznej z Morskiej Farmy Wiatrowej BC-Wind do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego”. Decyzja w sprawie zostanie wydana po 12 marca 2024 r.

Więcej
Strona główna » Choczewo