Wojewoda Pomorski wszczął postępowanie dot. pozwolenia na przebudowę linii 400kV Dunowo-Słupsk

22 listopada 2023 r. Wojewoda Pomorski wszczął postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę polegającego na przebudowie linii napowietrznej 400kV Dunowo – Słupsk w graniach województwa pomorskiego. To kolejna inwestycja w sieci, która ma pozwolić na odbiór energii elektrycznej z morskich farm wiatrowych, które mają powstać na Bałtyku.

Przedsięwzięcie planowane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne ma być realizowane na podstawie przepisów ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych. Strony postępowania, właściwe organy administracji rządowej i samorządowej oraz właściciele, zarządcy i użytkownicy terenów objętych inwestycją, mają możliwość składania wniosków, uwag lub zastrzeżeń dotyczących przedmiotowej sprawy, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie.

7 listopada Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję o pozwoleniu na budowę dla odcinka inwestycji przebiegającego w obrębie województwa zachodniopomorskiego.

W ramach inwestycji sieciowych służących wyprowadzeniu mocy z morskich farm wiatrowych PSE chcą zrealizować inwestycje m.in. w:

  • budowę linii 400 kV Choczewo – nacięcie linii Gdańsk Błonia-Grudziądz Węgrowo;
  • budowę linii 400 kV Gdańsk Przyjaźń-Choczewo;
  • przebudowę linii 400 kV Choczewo-Żarnowiec na dwutorową linię 400 kV;
  • modernizację linii 400 kV Słupsk-Żarnowiec z budową odcinka linii 400 kV Choczewo – nacięcie linii Słupsk-Żarnowiec;
  • budowę stacji 400 kV Krzemienica i linii 400 kV Słupsk-Żydowo Kierzkowo.

Źródło: Pomorski Urząd Wojewódzki/Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki/PSE

Zostaw komentarz

Strona główna » Wojewoda Pomorski wszczął postępowanie dot. pozwolenia na przebudowę linii 400kV Dunowo-Słupsk