FEW Baltic II z kolejną decyzją

22 grudnia 2023 r. Wojewoda Pomorski wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy dla morskiej farmy wiatrowej FEW Baltic II, realizowanej przez niemieckiego inwestora RWE.

Inwestycja ma dotyczyć budowy zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z morskiej farmy wiatrowej obejmującej budowę lądowej stacji elektroenergetycznej 220/400 kV (LSE) wraz z infrastrukturą techniczną, wewnętrzną drogą dojazdową i zjazdem z terenu stacji, wprowadzenia linii kablowej 220 kV wraz z traktami światłowodowymi oraz niezbędną infrastrukturą na terenie LSE oraz napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV pomiędzy LSE a stacją elektroenergetyczną Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. SE Krzemienica, realizowanych w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa infrastruktury przyłączeniowej FEW Baltic II”.

Inwestycja będzie realizowana na działkach Gać w gminie Słupsk. Wcześniej Wojewoda Pomorski wydal decyzję lokalizacyjną dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 220 kV wraz z traktami światłowodowymi oraz niezbędną infrastrukturą stanowiącą wyprowadzenie mocy z morskiej farmy wiatrowej FEW Baltic II. Przedsięwzięcie ma być realizowane na terenach gmin Ustka i Słupsk.

Planowana infrastruktura przyłączeniowa dla projektu FEW Baltic II będzie realizowana w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej oraz na polskich wodach terytorialnych. Na odcinku przejścia kabla morskiego przez strefę brzegową planowane jest wykonanie przewiertu w technologii bezwykopowej. W kolejnym kroku na lądzie planowane jest zainstalowanie mufy morsko-lądowej, która połączy kabel podmorski z kablem lądowym. Następnie zaprojektowana infrastruktura będzie biegła przez teren gmin Ustka i Słupsk do lądowej stacji elektroenergetycznej RWE. Stąd energia wyprodukowana przez farmę wiatrową trafi napowietrzną linią przesyłową do stacji elektroenergetycznej SE Krzemienica planowanej przez krajowego operatora sieci przesyłowej – Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Długość korytarza przesyłowego w części morskiej wyniesie do 71 kilometrów, a w części lądowej do 19 kilometrów.

Zostaw komentarz

Strona główna » FEW Baltic II z kolejną decyzją