MFW Baltica 3 z kolejnym pozwoleniem na budowę części infrastruktury przyłączeniowej

Wojewoda Pomorski zatwierdził projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielił zgodę na budowę linii kablowej średniego napięcia zasilania rezerwowego dla projektu morskiej farmy wiatrowej Baltica 3.

Jak wskazano w decyzji, sprawa dotyczy budowy strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa infrastruktury przyłączeniowej MFW Baltica 3 (zespół urządzeń służących do wyprowadzania mocy) linia kablowa średniego napięcia zasilania rezerwowego Lądowej Stacji Elektroenergetycznej MFW Baltica-3”. Inwestycja powstanie na terenie miejscowości Jackowo i Kierzkowo w gminie Choczewo.

To kolejne pozwolenia jakie otrzymał projekt realizowany przez PGE i Ørsted. W ostatnim czasie Wojewoda wyraził również zgodę na budowę infrastruktury przyłączeniowej dla projektu Baltica 3 w obszarze strefy brzegowej, o czym informowaliśmy na łamach offshorewindpoland.pl.

Równolegle trwa proces pozyskiwania zgód dla projektu MFW Baltica 2.

Obecnie Grupa PGE przygotowuje się do budowy morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy 3,4 GW. Projekt MFW Baltica 2 o mocy ok. 1,5 GW i MFW Baltica 3 o mocy ok. 1 GW składają się na Morską Farmę Wiatrową Baltica, która ma rozpocząć produkcję energii elektrycznej jeszcze w tej dekadzie. PGE realizuje ten projekt we współpracy z Ørsted. Jak zapowiadają przedstawiciele koncernu ostateczna decyzja inwestycyjna (FID) w sprawie morskiej farmy wiatrowej Baltica 2 zostanie podjęta najpóźniej w drugim kwartale 2024 r. 

Niezależnie od MFW Baltica, Grupa PGE przygotowuje się do budowy projektu MFW Baltica 1 o mocy ok. 0,9 GW. Ta farma wiatrowa przewidziana jest do oddania do eksploatacji po 2030 r.

Zostaw komentarz

Strona główna » MFW Baltica 3 z kolejnym pozwoleniem na budowę części infrastruktury przyłączeniowej