Zajęcia edukacyjne, fot. Polenergia, Equinor

Inwestorzy projektów MFW Bałtyk podsumowują działania edukacyjne

Blisko 3000 uczniów i uczennic z 11 szkół podstawowych wzięło udział w projekcie edukacyjnym, prowadzonym przez Equinor i Polenergię w regionie słupskim. Celem akcji jest szerzenie wśród najmłodszych wiedzy o morskiej energetyce wiatrowej i wynikających z niej korzyściach dla klimatu i regionu. W zakończonej właśnie drugiej edycji projektu edukacyjnego „Jedno morze, wiele korzyści. Morska energetyka wiatrowa w moim regionie” uczestniczyło prawie 1500 uczniów i uczennic z pięciu publicznych szkół podstawowych w gminach Ustka i Redzikowo (położonych we Wrześciu, Jezierzycach, Siemianicach, Redzikowie i Objeździe). W pierwszej edycji, która odbyła się w listopadzie zeszłego roku, udział w projekcie wzięła podobna liczba uczniów i uczennic…

Więcej
Morska farma wiatrowa, fot. Equinor, Polenergia

MKiŚ przesunął do 2 września termin zatwierdzenia robót geologicznych dla MFW Bałtyk I

Minister Klimatu i Środowiska wydłużył do 2 września 2024 r. zatwierdzenie robót geologicznych dla morskiej farmy wiatrowej Bałtyk I, projektu realizowanego wspólnie przez Equinor i Polenergię. Postępowanie w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte 15 maja br. Jak wskazano w obwieszczeniu. Minister Klimatu i Środowiska wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy dotyczącej zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla potrzeb określenia warunków geologiczno-inżynierskich projektowanej stacji elektroenergetycznej oraz projektowanego korytarza kablowego dla odbioru energii z morskiej farmy wiatrowej MFW Bałtyk I na odcinku lądowym, gmina Ustka i gmina Redzikowo, powiat słupski, woj. pomorskie do dnia 2 września 2024 r. Jak wskazał resort klimatu i środowiska, stronami…

Więcej
HKZ Offshore Wind Power Plant, fot. Equinor

Wojewoda Pomorski wszczął postępowanie w sprawie linii 200 kV dla MFW Bałtyk II

W dniu 6 czerwca 2024 r. Wojewoda Pomorski wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii kablowej 220 kV służącej wyprowadzeniu mocy z morskiej farmy wiatrowej MFW Bałtyk II, projektu realizowanego wspólnie przez polską firmę Polenergię oraz norweską spółkę Equinor. Wniosek w przedmiotowej sprawie firma MFW Bałtyk II Sp. z o.o. złożyła 29 kwietnia br. Przedsięwzięcie dotyczy budowy linii kablowej 220kV wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie zamkniętym w ramach inwestycji pn. „Budowa zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z Morskiej Farmy Wiatrowej MFW Bałtyk II – odcinek lądowej infrastruktury przyłączeniowej”. Inwestycja ma powstać w obrębie Lędowo w…

Więcej
Hywind Tampen, fot. Equinor

Wojewoda Pomorski wszczął postępowanie w sprawie budowy linii kablowych dla MFW Bałtyk III

W dniu 29 maja 2024 r. Wojewoda Pomorski wszczął dwa postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii kablowych 400 kV oraz 200 kV, służących do wyprowadzenia mocy z morskiej farmy wiatrowej MFW Bałtyk III. To projekt realizowany wspólnie przez polską firmę Polenergię oraz norweską spółkę Equinor. Wniosek w sprawie linii 400 kV został złożony przez MFW Bałtyk III Sp. z o.o w dniu 24 kwietnia i uzupełniony 24 maja br. Inwestycja dotyczy budowy linii kablowej 400 kV wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach inwestycji pn. „Budowa zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z Morskiej Farmy Wiatrowej MFW Bałtyk III…

Więcej
Port Ustka, fot. PGE Baltica

Budowa bazy serwisowej PGE w Ustce rozpocznie się w 2025 r.

Baza serwisowo-operacyjna w Ustce, która będzie działać na potrzeby obsługi morskich farm wiatrowych PGE Baltica, jest obecnie na końcowym etapie prac związanych z koniecznością rozbiórki pozostałości budynków znajdujących się na terenie przyszłej bazy – informuje naszą redakcję biuro prasowe PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Budowa kluczowego zaplecza na farm realizowanych przez PGE i Ørsted rozpocznie się w 2025 r. Jeszcze w tym roku planowane jest ogłoszenie przetargu na generalnego wykonawcę bazy. Baza serwisowa PGE Baltica zostanie zlokalizowana w zachodniej części usteckiego portu na terenie dawnej przetwórni rybnej. Centrum serwisowe ma służyć bieżącemu monitoringowi farm wiatrowych PGE na Bałtyku oraz planowanym i…

Więcej
Ustka, fot. Pixabay

Rozpoczęto konsultacje międzyresortowe planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód w Porcie Ustka

16 maja 2024 r. do uzgodnień międzyresortowych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych portu morskiego w Ustce. Konsultacje potrwają 10 dni. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, przyjęcie planu ma na celu stworzenie narzędzia dla koordynacji funkcjonalnej i przestrzennej działań, aby: W planie uwzględniono konstytucyjny wymóg zapewnia ochrony środowiska kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. W uzasadnieniu podkreślono również, że rozstrzygnięcia szczegółowe są zgodne ponadto z zasadami morskiego planowania na Morzu Bałtyckim zdefiniowanymi przez Grupę do spraw planowania przestrzennego obszarów morskich (HELCOM-VASAB1). Plan, wraz z pełną dokumentacją, pozwala zdefiniować uwarunkowania, stan zagrożenia…

Więcej
Przedstawiciele Baltic Power spotkali się z rybakami

Przedstawiciele Baltic Power spotkali się z rybakami

Przedstawiciele spółki Baltic Power, spółki należącej do Orlenu i Northland Power, rozmawiali z reprezentantami środowisk rybackich z Ustki, Łeby i Władysławowa, rozpoczynając tym samym cykl spotkań informacyjnych na temat budowy pierwszej polskiej morskiej farmy wiatrowej. Rozmawiano o perspektywach rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, a przede wszystkim o zaplanowanym na koniec tego roku rozpoczęciu prac instalacyjnych na Bałtyku.

Więcej
Strona główna » ustka