Karolina Lipińska

Samorządy – most łączący edukację i biznes na rzecz rozwoju kadr dla zielonej energetyki

„Wszystkie ręce na pokład” – to apel płynący od przedstawicieli wielu branż, które będą akceleratorem rozwijającej się nowoczesnej i inteligentnej, zielonej gospodarki w Polsce. Niedobory wykształconych specjalistów, którzy posiadają wiedzę i umiejętności adekwatne do wymagań przemysłu i firm, to problem, który dotyka już dziś branżę energetyki wiatrowej. Na te kwestie często wskazuje sektor offshore wind, którego rozwój będzie częściowo uzależniony m.in. od przemysłu 5.0. – Wiedzę na temat potencjału kadr, edukacji, a także zapotrzebowania firm, posiadają przede wszystkim samorządy, gdyż dobrze znają lokalny rynek i biznes. Potrzebujemy mnóstwo wykształconych kadr rozumiejących zieloną energetykę. Odpowiedzialność ich kształtowania przesunęła się już na…

Więcej
Strona główna » Artykuł promocyjny