Rusza postępowanie dot. linii 400 kV Choczewo – nacięcie linii Gdańsk Błonia – Grudziądz Węgrowo

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku poinformowała o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii 400 kV Choczewo – nacięcie linii Gdańsk Błonia – Grudziądz Węgrowo (CWO-GBL/GRU).

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 16.06.2023 r. Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., działających poprzez pełnomocnika Panią Martę Wronka-Tomulewicz. RDOŚ wystąpiła opinię w sprawie do Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Strony mają możliwości zgłaszania uwag i wniosków w przedmiotowym zakresie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57.

Linia 400 kV Choczewo – nacięcie linii Gdańsk Błonia – Grudziądz Węgrowo (CWO-GBL/GRU), o długości  blisko 130 km, będzie prowadziła z SE Choczewo w Osiekach Lęborskich w gminie Choczewo do wcinki do istniejącej linii prowadzącej z SE Gdańsk Błonia do SE Grudziądz Węgrowo. 

Jak czytamy na stronach PSE, w terenie trwają badania geologiczne, które potwierdzą możliwość budowy stanowisk słupowych we wskazanych miejscach. Pod drugiej połowie 2023 r. inwestor planuje rozpocząć rozmowy z właścicielami nieruchomości położonych w pasie technologicznym linii w sprawie pozyskania zgody na zawarcie umowy służebności przesyłu, która umożliwi prowadzenie prac budowlanych, a w przyszłości eksploatację linii w porozumieniu z właścicielem gruntu.

W 2024 r. PSE planują złożenie do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej, a w dalszej perspektywie o wydanie pozwolenia na budowę. Prace budowlane rozpoczną się w 2025 r., a zakończą w 2028 r. Inwestycja jest jednym z elementów nowo budowane systemu przesyłowego, który umożliwi wyprowadzenie energii z morskich farm wiatrowych w głąb Polski.

Źródło: RDOŚ w Gdańsku/PSE

Zostaw komentarz

Strona główna » Rusza postępowanie dot. linii 400 kV Choczewo – nacięcie linii Gdańsk Błonia – Grudziądz Węgrowo