RWE z decyzją środowiskową dla infrastruktury przyłączeniowej FEW Baltic II

Niemiecki inwestor RWE otrzymał prawomocną decyzję środowiskową dla infrastruktury przyłączeniowej dla morskiej farmy wiatrowej FEW Baltic. Decyzja obejmuje podmorskie kable elektroenergetyczne i lądowe, lądową stację elektroenergetyczną oraz odcinek napowietrznej linii łączącej stację z planowaną przez krajowego operatora sieci przesyłowej stacją elektroenergetyczną SE Krzemienica  – poinformowała spółka w komunikacie.  

Projekt o planowanej mocy zainstalowanej 350 MW będzie zlokalizowany w środkowej części polskiego Morza Bałtyckiego. Zaprojektowana infrastruktura przyłączeniowa umożliwi RWE wyprowadzenie energii wyprodukowanej przez turbiny farmy wiatrowej na morzu do sieci przesyłowej na lądzie. Uprawomocniona decyzja środowiskowa została wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

– Uzyskana decyzja to ważny krok milowy na drodze do realizacji pierwszej morskiej farmy wiatrowej RWE u wybrzeży Polski, strategicznego rynku dla naszej spółki. Zamykamy wielomiesięczny etap przygotowań do budowy w obszarze środowiskowym i kontynuujemy prace niezbędne do pozyskania pozwoleń na budowę – powiedział Grzegorz Chodkowski, Wiceprezes Offshore Development Poland w RWE.

Trasa przebiegu infrastruktury przyłączeniowej

Planowana infrastruktura przyłączeniowa będzie realizowana w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej oraz na polskich wodach terytorialnych. Na odcinku przejścia kabla morskiego przez strefę brzegową planowane jest wykonanie przewiertu w technologii bezwykopowej. W kolejnym kroku na lądzie planowane jest zainstalowanie mufy morsko-lądowej, która połączy kabel podmorski z kablem lądowym. Następnie zaprojektowana infrastruktura będzie biegła przez teren gmin Ustka i Słupsk do lądowej stacji elektroenergetycznej RWE. Stąd energia wyprodukowana przez farmę wiatrową trafi napowietrzną linią przesyłową do stacji elektroenergetycznej SE Krzemienica planowanej przez krajowego operatora sieci przesyłowej – Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Długość korytarza przesyłowego w części morskiej wyniesie do 71 kilometrów, a w części lądowej do 19 kilometrów.

Grafika: RWE

Po uruchomieniu pod koniec tej dekady, FEW Baltic II będzie w stanie wyprodukować wystarczającą ilość zielonej energii elektrycznej, aby zasilić około 350 000 polskich gospodarstw domowych.

FEW Baltic II osiągnęła już kilka ważnych kamieni milowych. W 2021 r. Urząd Regulacji Energetyki przyznał prawo do pokrycia salda ujemnego podlegające zatwierdzeniu przez Komisję Europejską. Pomyślnie zakończono badania dna morskiego, a zarówno badania geofizyczne jak i wstępne badania geotechniczne zostały wykonane przez polskich wykonawców. Projekt otrzymał decyzję środowiskową dla obszaru morskiej farmy wiatrowej i jest na zaawansowanym etapie procesu uzyskiwania pozostałych niezbędnych decyzji i pozwoleń administracyjnych.

Źródło: RWE

Zostaw komentarz

Strona główna » RWE z decyzją środowiskową dla infrastruktury przyłączeniowej FEW Baltic II