Belgowie obejmują prezydencję w Radzie UE. Stawiają na offshore wind

Od 1 stycznia 2024 r. Belgia objęła przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Jednym z priorytetów prezydencji w obszarze energia ma być rozwój morskiej energetyki odnawialnej oraz infrastruktury przesyłowej.  

Jak wskazano w programie prezydencji, wpływ agresji Rosji na Ukrainę oraz dostępność dostaw gazu do UE i na ceny energii, w połączeniu z coraz częstszym występowaniem ekstremalnych zjawisk pogodowych w całej Europie, uwypukliły pilną potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii po akceptowalnej cenie, i konkurencyjności gospodarki oraz przyspieszonej transformacji energetycznej w celu osiągnięcia unijnych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju i klimatu. Belgowie podkreślają, że UE musi w pełni wykorzystać swój potencjał efektywności energetycznej w całej gospodarce i przyspieszyć rozwój zero- i niskoemisyjnych źródeł wytwórczych. W tym celu niezbędne są zwiększone inwestycje w zintegrowaną sieć energetyczną.

Czytamy w programie prezydencji, że szczególna uwaga zostanie poświęcona ustanowieniu i osiągnięcie celów w zakresie morskiej energetyki odnawialnej oraz rozwój zintegrowanej sieci morskiej. W tym kontekście prezydencja będzie opierać się na dotychczasowych porozumieniach i wnioskach zdrugiego I Szczytu Morza Północnego oraz niedawno opublikowanej strategii UE dotyczącej morskiej energii odnawialnej. Przypomnijmy, że zgodnie z dokumentem strategicznym moc zainstalowana w morskich źródeł odnawialnych we wszystkich basenach morskich UE ma wynieść co najmniej 60 GW do 2030 r. i 340 GW do 2050 r.

Europejskie obszary morskie staną się elementem przyszłej europejskiej sieci energetycznej. Jak wskazuje prezydencja belgijska, celem jest przyjęcie konkluzji Rady w sprawie zintegrowanej transgranicznej infrastruktury lądowej i morskiej korzystnych dla całej Europy, w tym krajów śródlądowych, wymiana najlepszych praktyk między państwami członkowskimi oraz określenie obszarów działania dla przyszłych inicjatyw Komisji.

Źródło: Rada UE

Zostaw komentarz

Strona główna » Belgowie obejmują prezydencję w Radzie UE. Stawiają na offshore wind