Nowy interkonektor połączy Estonię i Łotwę

Operatorzy bałtyckich systemów elektroenergetycznych – Elering i AST – podpisali memorandum w sprawie rozwoju estońsko-łotewskiego połączenia międzysystemowego. Interkonektor zwiększy zdolności przesyłowe energii elektrycznej między Estonią a Łotwą, przyczyniając się do rozwoju odnawialnych źródeł energii w regionie Morza Bałtyckiego.

Estońscy i łotewscy operatorzy systemów przesyłowych energii elektrycznej Elering i Augstsprieguma tīkls (AST) podpisali protokół ustaleń, na mocy którego strony wspólnie rozpoczną działania na rzecz rozwoju czwartego estońsko-łotewskiego połączenia międzysystemowego.

Połączenie będzie miało charakter hybrydowy, tj. oprócz połączenia systemów elektroenergetycznych obu krajów, możliwe będzie również podłączenie do niego instalacji OZE rozwijanych na lądzie i na morzu.
Dokładna lokalizacja połączenia międzysystemowego i inne szczegóły techniczne zostaną uzgodnione na późniejszych etapach. W oparciu o wcześniejszą ocenę i analizę techniczną, robocza wersja mocy połączenia międzysystemowego została przyjęta na poziomie 1000 MW, a samo połączenie wraz z towarzyszącymi inwestycjami w infrastrukturę przesyłową może zostać ukończone po 2030 r. Elering bada możliwości ustanowienia nowego połączenia z Saaremaa do Kuramaa na Łotwie.


-Nowe połączenie międzysystemowe jest ważnym krokiem w kierunku zwiększenia zdolności przesyłowych między Estonią a Łotwą, co jest niezbędne dla rozwoju OZE na Łotwie i w Estonii, zarówno na lądzie, jak i na morzu. Postrzegamy tę współpracę jako pierwszy krok w kierunku stworzenia połączonej hybrydowej sieci przesyłowej na Morzu Bałtyckim, przyczyniając się tym samym do realizacji celów dekarbonizacji i rozwoju OZE w całym regionie Morza Bałtyckiego – mówi Arnis Daugulis, członek zarządu AST.


„Ustanowienie nowego połączenia z Łotwą przez Saaremaa umożliwiłoby uzyskanie największej dodatkowej przepustowości między tymi dwoma krajami przy najniższych kosztach” – zauważył.

Elering i AST zgodziły się współpracować w celu przeprowadzenia działań przygotowawczych, w tym kilku badań, które są warunkiem wstępnym wyboru przyjaznego dla środowiska i technicznie ekonomicznie scenariusza. Elering i AST spodziewają się otrzymać dofinansowanie z Unii Europejskiej na ocenę i budowę połączenia międzysystemowego – podjęły już niezbędne kroki w celu włączenia projektu do dokumentów rozwojowych UE.

Czwarte połączenie międzysystemowe jest kolejnym krokiem do zwiększenia zdolności przesyłowych między Estonią a Łotwą. Trzecie estońsko-łotewskie połączenie międzysystemowe funkcjonuje od 2020 r. Dwa inne estońsko-łotewskie połączenia międzysystemowe są również w trakcie budowy w ramach projektu synchronizacji krajów bałtyckich z Europą kontynentalną, gdzie budowa linii przesyłowej Valmiera-Tartu została sfinalizowana w czerwcu tego roku, a linia Valmiera-Tsirguliina jest w budowie do końca 2024 r.

Zostaw komentarz

Strona główna » Nowy interkonektor połączy Estonię i Łotwę