RDOŚ w Gdańsku podjął postępowanie ws. linii CWO-SLK/ZRC

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku (RDOŚ) poinformował w zawiadomieniu z dnia 5 marca 2024 r. o wydaniu postanowienia RDOŚ-Gd-WOO.420.84.2022.IK.20 podejmujące postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla budowy linii 400 kV Choczewo-nacięcie linii Słupsk – Żarnowiec (CWO-SLK/ZRC). To jeden z elementów infrastruktury umożlwiający wyprowadzenie mocy z morskich farm wiatrowych.

Jak czytamy w zawiadomieniu, na wniosek znak RDW/2024/02/0026 z dnia 28.02.2024 r. (data wpływu 29.02.2024 r.), uzupełniony pismem znak RDW/2024/03/0001 z dnia 01.03.2024 r., zostało wydane postanowienie RDOŚ-Gd-WOO.420.84.2022.IK.20 podejmujące postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.

W związku z wpływem aktualizacji z dnia 28.02.2024 r. raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia, wystąpiono do Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku o opinię/uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Przypomnijmy, że moc ze stacji SE Choczewo zostanie wyprowadzona w głąb kraju czterema liniami najwyższych napięć, wśród których będzie linia CWO-SLK/ZRC o długości blisko 20 km. Zostanie wybudowana jako druga w kolejności i będzie prowadziła z SE Choczewo w Osiekach Lęborskich w gminie Choczewo do nacięcia istniejącej linii relacji Słupsk-Żarnowiec. Generalny wykonawca, który tę inwestycję zrealizuje, zostanie wyłoniony w ramach postępowania przetargowego w drugiej połowie 2025 r.

Źródło: RDOŚ w Gdańsku

Aktualizacja: 7 marca br. 15:00 – uzupełnienie dokładnych informacji z zawiadomienia RDOŚ

Zostaw komentarz

Strona główna » RDOŚ w Gdańsku podjął postępowanie ws. linii CWO-SLK/ZRC