Start badań geotechnicznych dla MFW Baltica 1, fot. PGE Baltica

Wystartowała wstępna kampania geotechniczna dla Baltica 1

PGE Baltica rozpoczęła badania, których celem jest rozpoznanie dna Bałtyku na potrzeby realizacji jednego z projektów morskich farm wiatrowych – Baltica 1. To zadanie wykonuje dla inwestora firma Geoquip Marine. Głównym celem kampanii geotechnicznej na obszarze, na którym w przyszłości powstanie morska elektrownia wiatrowa, jest uzyskanie wstępnych informacji na temat budowy geologicznej badanego terenu. Dane te posłużą m.in. do wyboru optymalnego sposobu posadowienia wież dla turbin elektrowni wiatrowej oraz umożliwią zaplanowanie kolejnych etapów badań, w tym badań geotechnicznych pod fundamenty. Zobacz sprzęt używany do badań i posłuchaj, jak będą przebiegały Wykonawca badań przeprowadzi m.in. sondowania metodą CPTU, pobierze próbki gruntu…

Więcej
Grupa Robocza Offshore2Hydrogen

Dołącz do międzysektorowej Grupy Roboczej Offshore2Hydrogen

Klaster Technologii Wodorowych z siedzibą w Gdańsku zaprasza do udziału w Świątecznym Spotkaniu Pomorskiej Platformy Offshore, które odbędzie się 1 grudnia 2023 r. Podczas spotkania zostanie przedstawiona koncepcja prac grupy roboczej Offshore2Hydrogen. Jej celem jest rozpoczęcie dialogu dotyczącego synergii sektora wodoru i polskiego offshore wind. Podczas grudniowego spotkania zostaną przedstawione założenia, ogłoszony zostanie nabór do Grupy oraz termin pierwszego posiedzenia Grupy Roboczej Offshore2Hydrogen. Jej inicjatorem i koordynatorem jest Klaster Technologii Wodorowych.

Więcej
Strona główna » Materiał partnera