MFW Bałtyk II z decyzją lokalizacyjną dla części morskiej infrastruktury przyłączeniowej

27 lutego 2024 r. Wojewoda Pomorski wydał decyzję lokalizacyjną dla części morskiej infrastruktury przyłączeniowej dla morskiej farmy wiatrowej Bałtyk II, projektu realizowanego wspólnie przez polską firmę Polenergia oraz norweską spółkę Equinor.

Wniosek w sprawie wydania decyzji inwestorzy wnieśli 3 stycznia 2024 r. za pośrednictwem spółki Bałtyk II sp. z o.o. Inwestycja dotyczy budowy infrastruktury przyłączeniowej (zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy) MFW Bałtyk II – odcinek od morskiej stacji elektroenergetycznej do miejsca, w którym planowane jest wykonanie przewiertów podmorskich – w wyłącznej strefie ekonomicznej oraz morzu terytorialnym.

Przewidziana jest realizacja 2 linii kablowych 220 kV wyprowadzających moc z MFW Bałtyk II wraz z zintegrowanymi liniami światłowodowymi do stacji abonenckiej. Kable morskie układane będą w dnie morskim przy użyciu specjalnych jednostek pływających tzw. kablowców, za pomocą metod takich jak:

  • płużenie,
  • rozmywanie gruntu,
  • z wykorzystaniem urządzeń tnących w przypadku wystąpienia twardego podłoża, np. łańcuchami,
  • wykorzystanie wszystkich powyżej wymienionych metod w zależności od warunków środowiskowych.

Inwestycja realizowana będzie na obszarach morskich, gdzie przewiduje się układanie infrastruktury przyłączeniowej pod dnem morskim na głębokości do 3 m poniżej poziomu dna morskiego, a w zakresie przewiertów podmorskich do około 40 m pod dnem morskim.

Głębokość zakopania może ulec zmianie w zależności od miejsca ich przebiegu oraz warunków geologicznych. Zmiana głębokości zakopania infrastruktury przyłączeniowej może nastąpić na odcinkach newralgicznych np.: przy przejściu w bliskiej odległości obszaru Systemu Rozgraniczenia Ruchu „Ławica Słupska” lub przy przejściu przez obszar poligonu wojskowego P-20.

Jak wskazał Wojewoda Pomorski w decyzji, w przypadku, gdy zagłębienie kabli podmorskich nie będzie możliwe, dopuszcza się ich ułożenie na dnie morskim i ich odpowiednie zabezpieczenie (np. w postaci materacy betonowych lub narzutu kamiennego). W pobliżu konstrukcji morskiej stacji elektroenergetycznej, kable zostaną wyprowadzone z dna i poprowadzone nad dnem i powierzchnią wody, po konstrukcji stacji lub w jej wnętrzu do miejsca zacisków transformatorów.

Kable układane będą w odległości do około 50 m względem siebie, miejscowo odstępy mogą być większe np. ze względu na wystąpienie trudnych warunków gruntowych lub przeszkód na dnie morskim.

Jak informowaliśmy na łamach offshorewindpoland.pl, 27 lutego br. Wojewoda Pomorski wydał również decyzję lokalizacyjną dla części morskiej infrastruktury przyłączeniowej dla morskiej farmy wiatrowej Bałtyk III.

Equinor i Polenergia realizują wspólnie trzy morskie farmy wiatrowe o łącznej mocy do 3 GW. Oprócz projektów MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III, partnerzy rozwijają także 1,56 GW mocy w ramach projektu Bałtyk I, który jest najbardziej zaawansowaną inwestycją drugiej fazy offshore wind w Polsce. Projekt jest przygotowywany do aukcji w 2025 r.

Zostaw komentarz

Strona główna » MFW Bałtyk II z decyzją lokalizacyjną dla części morskiej infrastruktury przyłączeniowej