Poprawa dostępu do Portu Kołobrzeg – trwają rozmowy

4 kwietnia 2024 r. w Marinie Solnej na terenie Portu Jachtowego odbyło się spotkanie w sprawie poprawy dostępu do Portu Kołobrzeg od strony Morza Bałtyckiego.

Spotkanie zorganizowane zostało przez Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg w ramach trwających prac nad projektem trójstronnego porozumienia, uwzględniającego modernizację toru podejściowego dla jednostek pływających o wyższych parametrach.

W spotkaniu wzięli udział między innymi przedstawiciele resortu obrony tj. Regionalnego Zarządu Infrastruktury i Inspektoratu Marynarki Wojennej, przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Kapitan Portu Kołobrzeg, Prezydent Miasta Kołobrzeg oraz Poseł na Sejm RP.  

W wyniku zmieniających się globalnych uwarunkowań technologicznych, Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg od 2014 roku zabiega o modernizację infrastruktury, celem dostosowania toru wodnego, nabrzeży i zaplecza portu do obecnych wymagań rynkowych gospodarki morskiej.

Podczas spotkania strony uzgodniły treść porozumienia, które jednoczy działania rozwojowe instytucji administrujących Portem w Kołobrzegu, a następnie pozwoli na wykonanie dokumentacji projektowej oraz pozyskanie dofinansowania przedmiotowego zadania.

Zostaw komentarz

Strona główna » Poprawa dostępu do Portu Kołobrzeg – trwają rozmowy