Operatorzy państw bałtyckich łączą siły na rzecz rozwoju sieci dla MFW

Operatorzy systemów przesyłowych (OSP) z krajów regionu Morza Bałtyckiego, w tym polski operator Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), będą kontynuować współpracę m.in. na rzecz rozwoju systemu energetycznego na potrzeby morskiej energetyki wiatrowej. Przy zaangażowaniu operatorów systemów przesyłowych opracowano pierwszy plan rozwoju sieci morskiej w basenie Morza Bałtyckiego, który zostanie opublikowany w styczniu 2024 r.

8 grudnia 2023 r. w Sztokholmie odbyło się spotkanie prezesów oraz przedstawicieli OSP z Łotwy (Augstsprieguma tīkls), Litwy (Litgrid), Estonii (Elering), Danii (Energinet), Finlandii (Fingrid), Szwecji  (Svenska kraftnät), Norwegii (Statnett), Polski (PSE) oraz Niemiec (50Hertz). Zobowiązali się do aktywnej współpracy na rzecz zapewnienia stabilnych dostaw energii elektrycznej w regionie, realizacji projektu synchronizacji sieci elektroenergetycznych państw oraz rozwoju systemu energetycznego na potrzeby morskiej energetyki wiatrowej.

– Bezpieczeństwo dostaw energii i rozwój systemu energetycznego w regionie Morza Bałtyckiego to wspólna odpowiedzialność wszystkich operatorów systemów przesyłowych w regionie. Cieszę się, że nasze coroczne spotkanie wzmocniło dotychczasową udaną współpracę. Na bieżąco wymieniamy się informacjami w zakresie dostaw energii i realizacji ostatniej fazy projektu synchronizacji sieci elektroenergetycznych państw bałtyckich z sieciami europejskimi. Kontynuujemy również współpracę nad rozwojem regionalnego systemu elektroenergetycznego na potrzeby morskich farm wiatrowych. Wspólnie musimy podejmować te wyzwania – stwierdził Rolands Irklis, prezes Augstsprieguma tīkls.

W kontekście offshore wind łotewski OSP poinformował, że przy zaangażowaniu operatorów systemów przesyłowych opracowano pierwszy plan rozwoju sieci morskiej w basenie Morza Bałtyckiego, który zostanie opublikowany w styczniu 2024 r.

*Zdjęcie: Pierwszy rząd (od lewej). Pan Jukka Ruusunen – Prezes i Dyrektor Generalny Fingrid, Pani Jukka Medelius-Bredhe – Dyrektor Generalny i CEO w Svenska kraftnät, Mr. Rolands Irklis – CEO w AST, Pan Liutauras Varanavicius – Dyrektor Działu Strategii w Litgrid, Pan Kalle Kilk – prezes zarządu / dyrektor ds. zarządzania aktywami w Elering.

Drugi rząd (od lewej). Tomas Söderlund – międzynarodowy doradca w Svenska kraftnät, Pani Kristin Munthe – SVP Regulatory Affairs w Statnett, Pani Martina Högberg – Dyrektor ds. Martina Högberg – dyrektor ds. strategii i prognozowania w Svenska kraftnät, Mikko Heikkila – dyrektor ds. strategicznego planowania sieci w Fingrid, Klaus Thostrup – dyrektor ds. europejskich w Fingrid. Klaus Thostrup – Kierownik ds. europejskich w Energinet, Pan Gatis Junghans – Członek Zarządu w AST, Pan Arnis Daugulis – Członek Zarządu w AST, Pan Donatas Matelionis – Dyrektor Departamentu Eksploatacji Systemu Energetycznego w Litgrid, Pan Robert Paprocki – Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej w PSE, Pan Dirk Biermann – CMO w 50 Hertz, Pan Michael Heit – Convenor ENTSO-E RG Baltic Sea w 50 Hertz/ENTSO-E.

Zostaw komentarz

Strona główna » Operatorzy państw bałtyckich łączą siły na rzecz rozwoju sieci dla MFW