Spółka PSE Inwestycje zagwarantuje sprawniejszą realizację inwestycji sieciowych

Polskie Sieci Elektroenergetyczne będą rozwijać własne zdolności wykonawcze w zakresie infrastruktury najwyższych napięć jako uzupełnienie w wybranych obszarach potencjału spółek wykonawczych działających na rynku krajowym. Ułatwi to rozwój infrastruktury sieciowej na potrzeby transformacji energetycznej Polski.

Spółka PSE Inwestycje będzie zajmować się przede wszystkim specjalistycznymi pracami przy montażu oraz uruchamianiu obwodów wtórnych i pierwotnych na wybranych stacjach elektroenergetycznych, a także prowadzeniem określonych prac rozruchowych. Jej działalność będzie stanowić wsparcie robót realizowanych przez wykonawców infrastruktury sieciowej, w zakresie uzasadnionym w szczególności dotrzymywaniem harmonogramów oraz racjonalizowaniem kosztów inwestycji.

Spółka PSE Inwestycje będzie uzupełniać potencjał spółek wykonawczych działających na rynku, w celu zapewnienia PSE możliwości wywiązywania się z obowiązków w zakresie rozwoju infrastruktury sieciowej najwyższych napięć.

– Spółka PSE Inwestycje będzie realizować przede wszystkim te projekty, przy których występują trudności z pozyskaniem wykonawcy, które jednocześnie mają krytyczne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy krajowej sieci elektroenergetycznej lub warunkują przyłączania nowych źródeł wytwórczych. Tak jak dotychczas, co do zasady będziemy korzystać z potencjału wykonawców zewnętrznych, wyłanianych w przetargach – tłumaczy Paweł Stańczyk, wiceprezes zarządu PSE odpowiedzialny za rozwój zdolności wykonawczych.

PSE Inwestycje będą wykonywać prace na zlecenie PSE i nie będą konkurować z innymi podmiotami na rynku. Wręcz przeciwnie, dzięki zaangażowaniu PSE Inwestycje warunki konkurencji oraz działalności wykonawców zewnętrznych powinny ulec poprawie. To jeden z naszych priorytetowych celów cząstkowych wspierających cel nadrzędny, jakim jest terminowa realizacja inwestycji sieciowych dla potrzeb transformacji energetycznej” – dodaje Prezes Stańczyk.

– PSE prowadzą największy w swojej historii program inwestycyjny, który obejmuje budowę do 2036 r. 5 225 km torów linii 400 kV, 27 nowych stacji i 775-kilometrów linii prądu stałego. Jego skuteczna realizacja wymaga zapewnienia nie tylko dużych ilości materiałów oraz specjalistycznych urządzeń, ale także, i przede wszystkim, znaczącego potencjału wykonawczego dysponującego wykwalifikowanymi kadrami. Inicjatywa PSE wpisuje się w zaspokajanie tych potrzeb i jest pilna w świetle zadań inwestycyjnych stojących przed PSE – wskazuje Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

PSE Inwestycje już w 2024 r. będą realizować prace przy obwodach wtórnych na stacjach elektroenergetycznych. W 2025 r. zakres zadań realizowanych przez PSE Inwestycje będzie stopniowo poszerzany.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka zarządza siecią przesyłową, w której skład wchodzą umożliwiające przesył energii na duże odległości linie najwyższych napięć 400 kV oraz 220 kV o łącznej długości prawie 16 tysięcy kilometrów oraz 110 stacji elektroenergetycznych, służących do przetwarzania i rozdziału energii elektrycznej.

Zostaw komentarz

Strona główna » Spółka PSE Inwestycje zagwarantuje sprawniejszą realizację inwestycji sieciowych