Rząd przeznaczy 4,7 mld zł na inwestycje infrastrukturalne na Pomorzu

Wczoraj rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program wspierania inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim. Wykonawcami  programu będą: dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad oraz spółka PKP Polskie Linie Kolejowe.

Rząd przeznaczy ponad 4,7 mld zł na wsparcie inwestycji w woj. pomorskim, m.in. na potrzeby elektrowni jądrowej. Beneficjentami nowej infrastruktury będą również mieszkańcy regionu, turyści oraz inni inwestorzy. Chodzi m.in. o wsparcie inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej, kolejowej oraz hydrotechnicznej. Realizację Programu przewidziano na lata 2023-2029. Przyjęty program skupi się na głównych inwestycjach. Dodatkowo przeznaczone zostaną środki na inwestycje gminne w ramach oddzielnych źródeł finansowania w przyszłości.

Rząd dąży do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, poprzez realizację celów Programu polskiej energetyki jądrowej (PPEJ) i Polityki energetycznej Polski do 2040 r. W listopadzie 2022 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie budowy wielkoskalowych elektrowni jądrowych w Rzeczypospolitej Polskiej.

W Polsce zbudowana zostanie elektrownia jądrowa w oparciu o sprawdzoną i bezpieczną amerykańską technologię reaktorów AP1000. Pierwszy blok elektrowni powstanie do 2033 r. Pozwoli to na zasadniczą dywersyfikację miksu energetycznego Polski, przy zapewnieniu optymalnych krajowych mocy wytwórczych, jako podstawy bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Program przewiduje budowę drogi krajowej, budowę lub przebudowę infrastruktury kolejowej oraz budowę infrastruktury hydrotechnicznej zapewniającej dostęp m.in. do elektrowni jądrowej na obszarze gmin Choczewo lub Gniewino i Krokowa. Beneficjentami nowej infrastruktury będą również mieszkańcy regionu, turyści oraz inni inwestorzy. Wykonawcami programu będą: dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad oraz spółka PKP Polskie Linie Kolejowe. Nadzór nad wykonaniem programu sprawować będzie minister infrastruktury, natomiast za koordynację jego wykonania odpowiadać będzie pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

Źródło: gov.pl

Zostaw komentarz

Strona główna » Rząd przeznaczy 4,7 mld zł na inwestycje infrastrukturalne na Pomorzu