Elektryczna autostrada pomoże w rozwój offshore wind w Danii

Czterokrotny wzrost produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych i lądowych farm wiatrowych, a także dynamiczna ekspansja morskiej energetyki wiatrowej w Danii, wymaga rozbudowy sieci elektroenergetycznych – poinformował Energinet, operator duńskiej sieci przesyłowej.

W tym celu zostanie rozbudowana linia 400 kV między Idomlund i Tjele. Połączenie ma pełnić funkcję elektrycznej autostrady. Inwestycja została zatwierdzona przez Larsa Aagaard, ministra ds. klimatu, energii i zaopatrzenia.

– W ciągu zaledwie kilku lat Dania musi czterokrotnie zwiększyć produkcję energii elektrycznej z fotowoltaiki i lądowych farm wiatrowych. Potrzebujemy również znaczącego zwiększenia generacji z morskich farm wiatrowych. Aby te ogromne ilości energii mogły trafić do sieci w całym kraju i do odbiorców w Danii lub krajach sąsiednich, sieci wysokiego napięcia muszą zostać znacząco wzmocnione – mówi Soren Dupont Kristensen, dyrektor ds. operacyjnych w Energinet.

Jak wskazuje przedstawiciel operatora, w przyszłości węzeł sieci wysokiego napięcia w Idomlund będzie musiał odbierać znacznie większe wolumeny zielonej energii z farm fotowoltaicznych, a także z budowanej morskiej farmy wiatrowej Thor, a także kolejnych instalacji offshore wind, które powstaną w przyszłości.

– Dlatego będzie istniała potrzeba rozbudowy połączenia elektroenergetycznego do Tjele, abyśmy mogli zabezpieczyć dostawy energii i jej przesył w całym kraju – dodał Kristensen.

Energinet chce wykorzystać tą samą linię, a tym samym ponownie użyć betonowe fundamenty, które wspierają słupy linii napowietrznych. Przy czym słupy zostaną zastąpione nowymi i będą nieco wyższe, ponieważ będzie na nich zainstalowanych sześć linii wobec obecnych trzech. Jak wskazuje operator, ze względu na kwestie środowiskowe może być konieczna zmiana części trasy.

Rozbudowa połączenia Idomlund-Tjele jest również punktem wyjścia do rozbudowy i wzmocnienia całego duńskiego systemu linii 400 kV. Równolegle trwa modernizacja sieci w całej Jutlandii, ponieważ linie służ systemowi od 40-50 lat.

Słupy na odcinku 412 km w Jutlandii będą w przyszłości utrzymywać dwie linie 400 kV, a nie jak obecnie jedną, lub połączenie linii 400 kV i 150 kV. Według szacunków Energinet, w przypadku nieco ponad połowy obecnych połączeń sieciowych można je ponownie wykorzystać do modernizacji np. poprzez zwiększenie wysokości słupów lub montaż nowych na istniejących fundamentach.

Źródło: Energinet

Zostaw komentarz

Strona główna » Elektryczna autostrada pomoże w rozwój offshore wind w Danii