Witkowski: PRS ma do odegrania dużą rolę w offshore wind

Podczas czerwcowego posiedzenia sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej posłowie pochylili się nad funkcjonowaniem Polskiego Rejestru Statków SA. Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury podkreślali, że PRS ma do odegrania dużą rolę jako certyfikator nadzorujący inwestycje w zakresie morskich farm wiatrowych.

Obecny podczas posiedzenia wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski przypomniał, że Polski Rejestr Statków to firma, która powstała ponad 100 lat temu, natomiast 8 marca 2001 r. w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego PRS, w trybie ustawy z sierpnia 1986 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, działa na podstawie ustawy z 2000 r. o Polskim Rejestrze Statków. Celem jest działanie na rzecz bezpieczeństwa statków i bezpieczeństwa innych obiektów, znajdujących się na nich osób, ładunków oraz ochrony środowiska morskiego.

W skład PRS wchodzi główna siedziba w Gdańsku, jak i dwa oddziały zagraniczne, działające na pełnym rozrachunku gospodarczym, zgodnie z miejscowym prawem. Jest to oddział PRS w Kairze i oddział w Dubaju. Spółka prowadzi działalność gospodarczą także na terenie Litwy, Chin, Danii, Turcji, Grecji w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Działalność gospodarcza w PRS prowadzona jest w następujących obszarach: okrętowym obejmującym nadzór i klasyfikację statków i innych obiektów pływających oraz działanie w imieniu administracji rządowej na podstawie otrzymanych upoważnień, nadzorów przemysłowych, certyfikacji i oceny zgodności naukowo-badawczej służącej zapewnieniu technicznego bezpieczeństwa statków, szkoleniowym obejmującym szkolenia wewnętrzne i komercyjne szkolenia zewnętrzne w zakresie certyfikacji oraz technologii i techniki.

Kierunki rozwoju na najbliższe lata

Witkowski nakreślił kierunki rozwoju PRS na najbliższe 2 lata. Zakładają one m.in wzmocnienie pozycji na rynku międzynarodowym i krajowym, pogłębienie współpracy z administracjami morskimi i śródlądowymi państw oraz uczelniami wyższymi, inwestowanie w kapitał ludzki i rozszerzenie zakresu działalności w zakresie przyjaznych środowisku źródeł energii, poprawę infrastruktury spółki, zwiększenie wartości przychodów spółki rok do roku oraz opracowywanie wymagań i przepisów dla innowacyjnych projektów i rozwiązań.

-Szansę upatrujemy w realizacji owych zagadnień poprzez, po pierwsze, inwestycje, po drugie, utrzymanie relacji biznesowych z aktualnymi klientami PRS, udział w procesie budowy nowych statków przez polskich armatorów – powiedział Witkowski.

-Pan poseł Urbaniak pytał o to, dlaczego DNV jest pierwszym klasyfikatorem, jeżeli chodzi o nowe promy. Oczywiście DNV też jest, ale PRS jest drugim klasyfikatorem, jeżeli chodzi o program „Batory”. (…) Ponadto chodzi o zwiększenie liczby zawartych umów oraz wzrost sprzedaży związanej z certyfikacją kontenerów, rewizje taryfy cenowej PRS i poprawę rentowności najważniejszych procesów sprzedaży – dodał.

Szanse na rynku offshore wind

Witkowski wyjaśnił, że najważniejsza rzecz, którą rządo upatruje w najbliższych latach, jest to intensyfikacja w Polsce procesów inwestycyjnych związanych z morską energetyką wiatrową.

– PRS ma tutaj również dużą rolę do odegrania jako certyfikator nadzorujący wszystkie inwestycje. Nasz resort jest resortem wiodącym, jeżeli chodzi o morską energetykę wiatrową, farmy wiatrowe, koncesje itd. Ostatnia rzecz to zintegrowanie i informatyzacja procesów finansowo-księgowych, windykacyjnych, sprzedaży usług w celu osiągnięcia lepszej efektywności organizacji – powiedział.

Prezes zarządu Polskiego Rejestru Statków SA Henryk Śniegocki dodał, że „Polski Rejestr Statków to jest perła” trzeba ją tylko oszlifować i będzie naprawdę dobrze.”

Źródło: Sejm

Zostaw komentarz

Strona główna » Witkowski: PRS ma do odegrania dużą rolę w offshore wind