Wojewoda Pomorski opublikował decyzje ze zgodami na budowę morskiej części MFW Baltic Power

Udostępnij

W ubiegłym tygodniu Wojewoda Pomorski poinformował, że wydał pierwsze decyzje dotyczące zgód na budowę farmy wiatrowej Baltic Power na Morzu Bałtyckim w zakresie części morskiej. 17 sierpnia br. pojawiły się obwieszczenia dotyczące decyzji.

O przełomowych decyzjach dla projektu Baltic Power informowaliśmy TUTAJ. Przypomnijmy, że 10 sierpnia 2023 r. Rada Nadzorcza spółki Orlen S.A. podjęła uchwałę w sprawie warunkowej decyzji inwestycyjnej w zakresie uruchomienia fazy budowy projektu morskiej farmy wiatrowej Baltic Power, zlokalizowanej w polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej (WSE) na Morzu Bałtyckim. Rozpoczęcie budowy morskiej farmy wiatrowej w części lądowej zaplanowano na 2023 r., morskiej na 2024 r. Działania na lądzie już się rozpoczęły.

Decyzje Wojewody Pomorskiego

Pierwsza z decyzji – nr 135/2023/SJ – informuje o zatwierdzeniu przez Wojewodę projektu zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlanego oraz udzieleniu spółce Baltic Power (JV Orlenu i Northland Power) pozwolenia na budowę dwóch morskich stacji elektroenergetycznych w ramach przedsięwzięcia pn.: „Zespół morskich farm wiatrowych o maksymalnej łącznej mocy 1200 MW oraz infrastruktura techniczna, pomiarowo-badawcza i serwisowa związana z etapem przygotowawczym, realizacyjnym i eksploatacyjnym („MFW Baltic Power”)”, na terenie polskie WSE Morza Bałtyckiego. Dokumentacja projektowa spełnia wymagania m.in decyzji środowiskowej (Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚ-WDŚZOO.420.59.2021.SP.10 z 29.06.2022 r. po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko, zmienioną następnie decyzją nr DOOŚ-WDŚZOO.420.32.2022.SP.12 z 1.03.2023 r.). Jak czytamy, uwzględniono zastosowanie procedury stopniowego rozpoczynania każdego palowania, polegającą na stopniowym zwiększaniu energii uderzeń wpijających a w konsekwencji stopniowego zwiększania natężenia hałasu, w celu umożliwienia rybom, ptakom i ssakom morskim opuszczenie i oddalenie się od rejonu prowadzonych prac. Ponadto w przypadku wyposażenia MFW w transformatory olejowe, przewiduje się wyposażenie morskich stacji elektroenergetycznych w tace olejów o pojemności mogącej przyjąć całkowitą ilość oleju z transformatorów, w razie ich rozszczelnienia.

Druga decyzja Wojewody nr 136/2023/SJ dotyczy zgody na budowę wewnętrznej sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej, łączącej ze sobą dwie grupy morskich turbin wiatrowych, przyłączonych do dwóch różnych morskich stacji transformatorowych.

Trzecia decyzja nr 137/2023/SJ obejmuje zgodę na budowę 76 morskich turbin wiatrowych. Dokumentacja projektowa spełnia wymagania decyzji środowiskowej tj. w zespole morskich farm wiatrowych zastosowane zostaną wieże elektrowni o litej konstrukcji i monopalowe fundamenty turbin o średnicy 9,5m a obudowa turbin przewidziana jest jako szczelna, zapobiegająca przedostaniu się z nich ewentualnych wycieków oleju. MFW zostanie wyposażona w zaprojektowany system monitoringu przelotów ptaków (żurawi) a także system wyłączeń poszczególnych elektrowni w okresie migracji ptaków. Także w przypadku budowy turbin wiatrowych uwzględniono zastosowanie procedury stopniowego rozpoczynania każdego palowania, polegającą na stopniowym zwiększaniu energii uderzeń wpijających a w konsekwencji w celu umożliwienia rybom, ptakom i ssakom morskim opuszczenie i oddalenie się od miejsca prowadzonych prac.

Czołowy producent turbin wiatrowych Vestas poinformował niedawno, że podpisał warunkową umowę na dostawę turbin dla projektu Baltic Power.

W ubiegłym roku Orlen podjął decyzję o budowie pierwszego na polskim morzu terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych. Terminal powstanie w Porcie Świnoujście i będzie jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie. Wspólny projekt Grupy Orlen i Northland Power wykorzysta 76 nowoczesnych turbin o mocy 15 MW firmy Vestas, których elementy będą produkowane w nowej fabryce w Szczecinie. Fabryka turbin, która zatrudni nawet 700 osób, zostanie ukończona w 2024 r., natomiast terminal instalacyjny Grupy Orlen Porcie Świnoujście rozpocznie pracę w 2025 r. 76 jednostek zostanie zainstalowanych przez firmę Cadeler, która w lipcu podpisała wiążącą umowę.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie (RDOŚ) poinformował na początku sierpnia br. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dotyczącej hali montażowej Vestasa planowanej w Polsce. W decyzji wskazano o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji, jednocześnie określając ścisłe warunki jej realizacji.

Autor

Zostaw komentarz