Orlen podjął warunkową decyzję inwestycyjną w sprawie Baltic Power

10 sierpnia 2023 r. Rada Nadzorcza spółki Orlen S.A. podjęła uchwałę w sprawie warunkowej decyzji inwestycyjnej w zakresie uruchomienia fazy budowy projektu morskiej farmy wiatrowej Baltic Power, zlokalizowanej w polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej na Morzu Bałtyckim. Rozpoczęcie budowy morskiej farmy wiatrowej planowane jest w 2023 r.

Jak czytamy, MFW Baltic Power o mocy do 1200 MW będzie realizowana przez spółkę Baltic Power sp. z o.o., w oparciu o umowę wspólnego przedsięwzięcia (ang. joint venture agreement) pomiędzy ORLEN S.A., Baltic Power oraz NP BALTIC WIND B.V. z siedzibą w Amsterdamie, spółką z grupy kapitałowej Northland Power Inc. ORLEN S.A. posiada ponad 51% udziałów w Baltic Power.

Całkowity budżet Baltic Power szacowany jest na około 4,73 mld euro i zawiera wydatki inwestycyjne z ubezpieczeniem (w kwocie ok. 4,05 mld euro), a także koszty finansowania i rezerwę dodatkową. Rozpoczęcie budowy morskiej farmy wiatrowej planowane jest w 2023 roku, a oddanie inwestycji do użytkowania planowane jest na 2026 rok.

-Udziałowcy projektu zakładają, że finansowanie realizowane będzie w formule project finance, czyli modelu, w którym spłata zobowiązań z tytułu finansowania udzielonego Baltic Power przez banki i inne polskie i zagraniczne instytucje finansowe w formie kredytów i akredytyw, oparta będzie na przyszłych nadwyżkach finansowych generowanych przez projekt. Formuła finansowania w modelu project finance jest szczególnie korzystna dla inwestycji, które wymagają znacznych nakładów inwestycyjnych i czasu na osiągnięcie pełnej wydajności, takich jak budowa i eksploatacja morskich farm wiatrowych – wyjaśnia inwestor

Podjęta warunkowa decyzja inwestycyjna wejdzie ostatecznie w życie po spełnieniu się odpowiednich warunków, w tym m.in. sfinalizowany zostanie proces pozyskania finansowania projektu oraz skompletowane zostaną wymagane pozwolenia budowlane


Zostaw komentarz

Strona główna » Orlen podjął warunkową decyzję inwestycyjną w sprawie Baltic Power