Fedurek: Dobre regulacje to fundament morskiej energetyki wiatrowej

W Senacie w ramach posiedzenia Komisji Klimatu i Środowiska, odbyła się dyskusja na temat funkcjonowania ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. W posiedzeniu udział wziął prezes PGE Baltica Bartosz Fedurek, który opowiedział o postępach w realizacji Programu Offshore, sztandarowego projektu inwestycyjnego PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Przedstawił też kilka postulatów, które powinny usprawnić rozwój projektów MFW w Polsce.

Fedurek wyjaśnił, że morska energetyka wiatrowa to podstawowa technologia, na bazie której będzie odbywała się transformacja PGE, czyli podmiotu opartego historycznie na paliwach kopalnych i węglu brunatnym, w kierunku korzystania z technologii nisko- i zeroemisyjnych.

– Jest to absolutne priorytet dla zarządu PGE. Zostałem zaproszony do PGE na początku maja 2024 r. Objąłem stanowisko prezesa PGE Baltica, czyli spółki dedykowanej do operacyjnego wdrożenia Programu Offshore. Ze mną jest wiceprezes Dariusz Lociński, który jest odpowiedzialny za kwestię regulacji – powiedział.

Wskazał, że wrócił do PGE po wielu latach pracy w zagranicznych koncernach OZE, wcześniej pracując 15 lat w PGE, biorąc udział w założeniu spółki PGE Baltica i inicjacji Programu Offshore, co „rodzi dużą odpowiedzialność”.

– Łącznie mamy osiem lokalizacji na Morzu Bałtyckim. Projektami najbardziej zaawansowanymi są projekty MFW Baltica 2+3, realizowane z duńskim partnerem. Jest to też MFW Baltica 1. Realizowany jest też projekt bazy operacyjno-serwisowej w Ustce – powiedział.

Najbardziej zaawansowanym projektem jest MFW Baltica 2 (1,5 GW), który będzie oddany do eksploatacji komercyjnej w 2027 r. Farma jest realizowana zgodnie z harmonogramem.

– Projekt MFW Baltica 2 posiada wszystkie wymagane pozwolenia i decyzje administracyjne. Posiada pełną kontraktację komponentów technologicznych i usług niezbędnych do realizacji inwestycji. Jesteśmy obecnie w fazie montażu finansowego, dopinania procesu project finance. Tak jak informowaliśmy, model finansowana jest następujący: PGE finansuje 50% swoich udziałów w modelu project finance, Orsted finansuje swoje udziały na bilansie. Project finance jest procesem bardzo czasochłonnym w zakresie kompletowania ogromnej dokumentacji dla banków, czy przeprowadzenia due diligence dokumentacji przez banki i doradców – wyliczał Fedurek.

Finalna decyzja inwestycja (FID) zostanie podjęta w drugiej połowie 2024 r. Podkreślił, że nie oznacza to, że projekt nie jest fizycznie realizowany. Obecnie budowana jest infrastruktura w Choczewie i prowadzone są prace w Porcie Ustka.

-Przed FID realizowane są duże nakłady inwestycyjne. U nas też trwa prefabrykacja kluczowych komponentów. To jest projekt bardzo rozpędzony – mówił przedstawiciel PGE Baltica.

MFW Baltica 2 posiada de facto komplet dokumentów i czeka na zamknięcie finansowe. Pełna realizacja ma być zakończona do 2027 r.

W przypadku MFW Baltica 3, inwestorzy podjęli w trakcie prac decyzję o rekonfiguracji i optymalizacji założeń technicznych, aby poprawić efektywność ekonomiczną farmy wiatrowej.

– Jesteśmy w końcowej fazie rekonfiguracji MFW Baltica 3. W najbliższych miesiącach będziemy informować o harmonogramie przedsięwzięcia. Zakładamy, że oddanie do eksploatacji farmy nastąpi w perspektywie do 2030 r. – mówił.

MFW Baltica 1 to z kolei podstawowy projekt, który jest przygotowywany do aukcji w 2025 r.

– Jesteśmy na etapie realizacji badań środowiskowych i za chwilę będziemy ubiegać się od DŚU. Mamy zabezpieczoną umowę przyłączeniową. Wszystkie komponenty niezbędne do udziału w aukcji będą też na czas zabezpieczone – powiedział.

Farma ma być oddana do użytku w okolicach 2032 r.

Fedurek powiedział, że port w Ustce będzie wspierał nie tylko fazę eksploatacji, ale też fazę budowy. W tym roku PGE Baltica będzie wybierała wykonawcę bazy, który rozpocznie prace na początku 2025 r. Baza będzie gotowa w drugiej połowie 2026 r., by wspierać inwestora przez 25 lat.

W kontekście procedury przydzielenia przez Ministerstwa Infrastruktury nowych pozwoleń PSZW, zakończonej z dużym opóźnieniem, PGE zabezpieczyła pięć nowych lokalizacji – trzy lokalizacje na Ławicy Słupskiej i dwie na Środkowej Ławicy, wpasowujące się w klastry znajdujące się blisko pozostałych lokalizacji PGE.

– Będziemy starać się korzystać z wielu synergii, w tym operacyjnej i eksploatacyjnej. Intensyfikujemy prace na jednej z nowych lokalizacji 44.1. Planujemy rozpoczęcie i zakontraktowanie niebawem badań środowiskowych i uzyskanie DŚU, aby ten projekt był gotowy do udziału w aukcji – poinformował Fedurek.

Wskazał, że sukcesywna realizacja projektów jest uzależniona od stabilnego i sprzyjającego środowiska regulacyjnego, które pozwoli inwestować w dewelopment, ale też podjąć FID i montaż finansowy.

– Dobre regulacje to fundament morskiej energetyki wiatrowej – powiedział.

W kontekście sukcesywnego realizowania budowy, wskazał, że z pewnością musi być gotowy punkt przyłączenia elektroenergetycznego w Choczewie. Obok SE Choczewo będą budowane przez PGE stacje abonenckie. Tam realizowane są już zaawansowane prace, czyli przygotowanie terenu pod budowę, powstało też miasteczko kontenerowe.

Fedurek zauważył, że de facto w regionie jest deficyt portów instalacyjnych dedykowanych offshore wind biorąc, mając na uwadze plany rozwoju farm na Bałtyku.

– Naszym scenariuszem bazowym jest przyczynienie się do budowy portu instalacyjnego w Gdańsku. Chcemy wykorzystać terminal T5 portu Baltic Hub (dawniej DCT). Model jest taki, że inwestycje prowadzi Baltic Hub, czyli spółka celowa Istrana. Projekty offshore wind PGE będą podstawiały długoterminowe umowy dzierżawy tego terenu (20 ha), na tej postawie inwestor będzie mógł zbudować business case. Inwestycja będzie w znacznej mierze będzie realizowana z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Łączny CAPEX tego przedsięwzięcia to 1,2 mld zł. 70% ma być finansowe bezzwrotnie z KPO. Harmonogram jest ambitny dla T5 – powiedział.

Istrana pozyskała oferty na wykonawstwo terminala T5, które są obecnie w procesie analiz. Z sygnałów docierających do PGE wynika, że proponowane ceny mieszczą się w budżecie i spełniają warunki formalne.

Postulaty

Fedurek wskazał, że inwazja Rosji na Ukrainę i zawirowania geopolityczne spowodowały, że wymogi w zakresie ochrony i bezpieczeństwa MFW powinny być wprowadzone do elementów regulacji dla infrastruktury krytycznej. Koszty w tym zakresie stale rosną. W ocenie eksperta obszar bezpieczeństwa i ochrony powinien być podzielony pomiędzy inwestorów a instytucje krajowe. Obecnie koszty w tym zakresie są po stronie inwestorów.

Kolejny element dotyczy rozruchu, który w praktycznie trwa wiele miesięcy.

– Kluczowe jest to, aby energię sukcesywnie sprzedawać w trakcie rozruchów, a nie dopiero po zakończeniu całej instalacji i uzyskaniu koncesji. To byłoby korzystne dla wszystkich inwestorów- powiedział Fedurek.

W kontekście II fazy wsparcia, czyli aukcji, ważne jest określenie odpowiedniej ceny maksymalnej, aby odzwierciedlała dynamikę kosztów na globalnym rynku dostaw. Polski rynek jest wciąż rozwijający się, łańcuch dostaw jest raczkujący, więc globalne problemy offshore wind jak rosnące koszty, przekłada się na polskie projekty.  

„Należałoby się zastanowić i zabezpieczyć ryzyka, aby inwestorzy z I fazy nie mieli pokusy, by podnieść stopy zwrotu migrując z I fazy do II fazy poprzez udział w aukcji, bo nie o to chodzi”.

PGE Polska Grupa Energetyczna musi stosować Prawo Zamówień Publicznych (PZP), obejmujące postępowania zakupowe. Czasami jeden błąd w postaci np. braku podpisuj, kończy całą procedurę.

– Pomysłem do dyskusji jest jedna regulacja, lub dedykowany zestaw regulacji, definiujący procedury zakupowe dla branży offshore wind. To kolejna rzecz, która ma szanse otworzyć local content – wyjaśnił Fedurek.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie artykułu jest możliwe tylko za zgodą wydawcy BlueGreen Content Studio.

Zostaw komentarz

Strona główna » Fedurek: Dobre regulacje to fundament morskiej energetyki wiatrowej