Wojewoda pomorski wydał trzy pozwolenia na budowę Baltic Power

Budowa farm wiatrowych na Bałtyku już wkrótce się rozpocznie. Wojewoda pomorski Dariusz Drelich wydał 16 sierpnia 2023 r. trzy decyzje o pozwoleniu na budowę morskiej farmy wiatrowej Baltic Power. Decyzje dotyczą części morskiej.

Pozwolenia dotyczą trzech zadań związanych z budową morskiej farmy wiatrowej o łącznej mocy 1200 MW oraz towarzyszącą infrastrukturą. Zadania obejmują:
• budowę dwóch stacji elektroenergetycznych na Morzu Bałtyckim
• budowę sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej łączącej morskie turbiny wiatrowe i stacje transformatorowe
• budowę 76 morskich turbin wiatrowych na Morzu Bałtyckim.

Wszystkie te inwestycje są częścią przedsięwzięcia „Zespół morskich farm wiatrowych o maksymalnej łącznej mocy 1200 MW oraz infrastruktura techniczna, pomiarowo-badawcza i serwisowa związana z etapem przygotowawczym, realizacyjnym i eksploatacyjnym (MFW Baltic Power)”.

Morska farma wiatrowa Baltic Power jest kluczowym projektem Grupy ORLEN i Northland Power wpisującym się w budowę czystej, niskoemisyjnej gospodarki. Projekt zlokalizowany ok. 23 km na północ od linii brzegowej, na wysokości Choczewa i Łeby, to najbardziej zaawansowana inwestycja realizowana na obszarze Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej Morza Bałtyckiego.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem rozpoczęcie budowy farmy planowane jest na 2024 r. (infrastruktury w 2023 r.), a jej oddanie do użytku w roku 2026. Na obszarze farmy Baltic Power liczącym ok. 130 km2 stanie 76 turbin wiatrowy, każda o mocy wytwórczej 15 MW. To obecnie jedne z najbardziej zaawansowanych turbin dostępnych na rynku, a Baltic Power będzie jedną z pierwszych farm wiatrowych na świecie, która je wykorzysta. Wysokość turbin przekroczy 200 metrów, a powierzchnia pracy wirnika każdej z nich to ok. 43 tysiące m2.

Baltic Power to obecnie najbardziej zaawansowany projekt budowy morskiej farmy wiatrowej w polskiej części Bałtyku. W 2022 r. spółka zabezpieczyła umowy na produkcję, transport i instalację wszystkich kluczowych komponentów potrzebnych do realizacji inwestycji. projekt posiada wszystkie niezbędne decyzje środowiskowe, a na początku 2023 r. projekt Baltic Power uzyskał pierwsze z wymaganych pozwoleń na budowę lądowej części przedsięwzięcia. To pierwsza tego typu decyzja wydana dla projektów offshore wind realizowanych w Polsce. Uzyskanie pozwolenia lądowego jest jednym z kamieni milowych koniecznych do podjęcia finalnej decyzji inwestycyjnej i rozpoczęcia budowy stricte farmy w 2024 r.

Zostaw komentarz

Strona główna » Wojewoda pomorski wydał trzy pozwolenia na budowę Baltic Power