RDOŚ w Szczecinie wydał decyzję dot. hali montażowej Vestasa w Polsce

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie (RDOŚ) poinformował o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dotyczącej hali montażowej Vestasa planowanej w Polsce. W decyzji wskazano o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji, jednocześnie określając ścisłe warunki jej realizacji.

W lipcu informowaliśmy, że RDOŚ w Szczecinie zgromadził materiał dowodowy niezbędny do wydania wnioskowanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla hali montażowej elementów turbin wiatrowych w Szczecinie, którą będzie rozwijał duński Vestas. Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych powinna być wydana do 4 sierpnia br. Tak też się stało.

Dyrektor informuje w obwieszczeniu, że w dniu 28 lipca 2023 r., na wniosek Remigiusza Smolika (Metropolis Sp. z o.o. sp. k.), pełnomocnika Vestas Manufacturing Poland Spółka z o. o., wydał decyzję nr 9/2023 o środowiskowych uwarunkowaniach (WONS.420.34.2022.MF.27), dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Hali Montażowej Elementów Turbin Wiatrowych w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowaną przy ulicy Stołczyńskiej w Szczecinie, na działkach ewidencyjnych nr 1/32, 4/10, 4/14, 2/2, 3, 4/15, 4/16, 4/17 (obręb 3052), 24/1, 8/54, 8/52, 8/51, 8/50, 8/49, 8/38, 8/37, 8/45, 8/53, 24/4, 8/55, 24/3, 8/48, 8/46, 8/47, 24/2 (obręb 3005), 930/8 (obręb 3025) gmina m. Szczecin„.

Stwierdza się, iż z uwagi na charakter, skalę oraz lokalizację, realizacja i eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia przy zachowaniu ww. działań minimalizujących oraz spełnieniu warunków określonych w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia, nie wpłynie znacząco negatywnie na poszczególne komponenty środowiska – czytamy.

Z kolei w załączniku do decyzji czytamy, że eksploatacja przedsięwzięcia związana będzie jedynie z montażem gotowych elementów turbin elektrowni wiatrowych. Funkcjonowanie zakładu nie będzie wiązać się z żadnymi procesami produkcyjnymi. Poszczególne elementy będą dostarczane na teren zakładu transportem samochodowym lub morskim. Następnie, będą trafiać na linie montażowe, gdzie przy wykorzystaniu dźwigów będą składane za pomocą nitów i śrub (nie będą wykonywane procesy spawania, klejenia czy malowania). Ponadto poinformowano, że złożone elementy zostaną wypełnione olejami (przekładniowy, hydrauliczny, glikol), a następnie przetestowane zostaną ich funkcje i sprawność. Gotowe i sprawne elementy będą transportowane do odbiorów przy wykorzystaniu transportu samochodowego lub morskiego.

Warunki realizacji inwestycji

RDOŚ w decyzji wskazał szczegółowe warunki realizacji inwestycji, wśród których wskazano m.in. obowiązek realizacji określonych działań pod nadzorem przyrodniczym. Podczas prowadzenia prac ziemnych wykonawca musi m.in. ograniczać wielkość wykopów, miejsce realizacji poszczególnych elementów inwestycji musi wyposażyć w sorbenty, a prace pogłębiarskie prowadzić poza okresem migracji ryb oraz w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do wód portowych. Pełną listę warunków można znaleźć w decyzji RDOŚ w Szczecinie.

Etapy realizacji

Jak wynika z dokumentacji, planowane przedsięwzięcie będzie realizowane w etapach i swoim
zakresem obejmuje przygotowanie terenu pod zagospodarowanie (I etap), budowę nabrzeża o długości nie przekraczającej 200 m (II etap) oraz budowę poszczególnych obiektów kubaturowych (III etap).

Przygotowanie terenu będzie obejmować jego niwelację – planowane jest uzyskanie rzędnej terenu na poziomie od +2,3 do +3,4 m. Grunt zostanie podniesiony poprzez palowanie, wykorzystanie geowłókniny, a następnie materiałów utwardzających (piasek oraz żwir). Drogi i miejsca składowania wykonane zostaną przy dodatkowym wykorzystaniu asfaltu.

Realizacja etapu II zakłada pogłębienie dna Odry od – 8,5 do – 10 m oraz wykonanie nabrzeża stanowiącego obudowę brzegu. Konstrukcja planowanego nabrzeża będzie obejmować wykonanie platformy roboczej (poprzez umieszczenie i zagęszczenie materiału gruboziarnistego – piasek, żwir), następnie wykonane wzmocnienie gruntu poprzez wykorzystanie pali i wzmocnień stalowych oraz wyrównanie powierzchni. Przed ścianą nabrzeża planowane jest również wykonanie umocnienie dna poprzez wykorzystanie geowłókniny oraz materacy kamiennych.

Etap trzeci obejmuje wykonanie obiektów kubaturowych o łącznej powierzchni ok. 50 tys. m2. Wykonane zostaną portiernia, budynek główny (obejmujący część administracyjną, magazyn pick & pack, hale montażowe), podziemny obiekt pompowni oraz garaż. Ponadto, na terenie inwestycyjnym zlokalizowane zostaną również parkingi, drogi wewnętrzne, zewnętrzne powierzchnie magazynowe, zespół 7 zbiorników na oleje (2 zbiorniki o poj. 52 500 l, 2 zbiorniki o poj. 16 800 l, 2 zbiorniki o poj. 12 600 l oraz 1 zbiornik o poj. 1000 l) oraz tereny zielone (biologicznie czynne).

W ubiegłym roku Vestas ujawnił plany utworzenia nowej fabryki montażowej w Szczecinie, w regionie Morza Bałtyckiego. W zakładzie będą montowane gondole i piasty dla flagowej morskiej turbiny wiatrowej Vestas, V236-15.0MW. Zakład ma rozpocząć działalność w drugiej połowie 2024 r i stworzyć od 600-700 bezpośrednich miejsc pracy i kolejne kilka tysięcy pośrednio.

Był to kolejny krok po przyznaniu Vestasowi statusu preferowanego dostawcy dla MFW Baltic Power o mocy 1,2 GW. Vestas dostarczy, zainstaluje i uruchomi 76 turbin wiatrowych V236-15.0MW, a także będzie wspierał od fundamentów proces tworzenia i projektowania inwestycji. Kancelaria B2RLaw doradzała w aspektach prawnych związanych z tym projektem.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy OffshoreWindPoland.pl

Strona główna » RDOŚ w Szczecinie wydał decyzję dot. hali montażowej Vestasa w Polsce