Nowy harmonogram FEW Baltic II. RWE otwarty na strategiczne partnerstwa

Niemiecka spółka energetyczna RWE poinformowała, że kontynuuje rozwój na polskim rynku OZE. Obecnie podmiot poszukuje nowych możliwości i jest otwarty na strategiczne partnerstwa w sektorze morskiej energetyki wiatrowej. -Oddanie do użytku projektu morskiej farmy wiatrowej F.E.W. Baltic II spodziewane jest pod koniec tej dekady – informuje inwestor. Wyjaśnia, że harmonogram projektu F.E.W. Baltic II został zrewidowany ze względu na czynniki makroekonomiczne.

Inwestor informuje, że Polska „jest i pozostanie jednym ze strategicznych rynków rozwoju RWE w sektorze morskiej energetyki wiatrowej, a także fotowoltaiki i lądowej energetyki wiatrowej”

-Kontynuujemy rozwój projektu F.E.W. Baltic II, pierwszej morskiej farmy wiatrowej RWE u polskiego wybrzeża – prace są w toku, oddanie do użytku spodziewane jest pod koniec tej dekady, a nowy harmonogram wprowadził wiele korzystnych zmian – czytamy w komunikacie.

Spółka podkreśla, że poszukuje dalszych możliwości rozwoju w sektorze morskiej energetyki wiatrowej w Polsce i jest otwarta na partnerstwa.

Kamienie milowe projektu F.E.W. Baltic II

F.E.W. Baltic II, pierwszy projekt morskiej farmy wiatrowej RWE u polskiego wybrzeża, zostanie oddany do użytku przed końcem tej dekady. W ramach realizacji inwestycji o mocy 350 MW osiągnięto już ważne kamienie milowe:

  • W 2021 roku Urząd Regulacji Energetyki przyznał prawo do pokrycia salda ujemnego podlegające zatwierdzeniu przez Komisję Europejską;
  • Badania dna morskiego zostały pomyślnie zakończone, gdzie zarówno badania geofizyczne jak i wstępne badania geotechniczne zostały wykonane przez polskich wykonawców;
  • Projekt otrzymał decyzję środowiskową dla obszaru morskiej farmy wiatrowej i jest na zaawansowanym etapie procesu uzyskiwania pozostałych niezbędnych decyzji i pozwoleń administracyjnych.

Druga etap postępowań rozstrzygających

Grzegorz Chodkowski, wiceprezes Offshore Development Poland w RWE powiedział, że inwestor „przyjmuje ze zrozumieniem wyniki drugiego etapu postępowań w sprawie przyznania pozwoleń lokalizacyjnych dla morskich farm wiatrowych”.

-Chcemy teraz patrzeć w przyszłość. Analizujemy możliwości osiągnięcia synergii projektowych a tym samym zwiększenia naszego udziału w dalszym rozwoju sektora offshore. Dlatego jesteśmy otwarci i gotowi do nawiązania współpracy i wejścia w partnerstwa w Polsce – dodaje Chodkowski.

Nowy harmonogram dla F.E.W. Baltic II

Inwestor wyjaśnia, że harmonogram projektu F.E.W. Baltic II został zrewidowany ze względu na czynniki makroekonomiczne.

-Spowodowało to przesunięcie terminu oddania do eksploatacji morskiej farmy wiatrowej na koniec tej dekady. Nowy harmonogram projektu pozwala na wdrożenie szeregu korzyści i zwiększenie wartości dodanej projektu – informuje inwestor.

-Nie ustajemy w pracach przygotowawczych projektu: Nasz zespół inżynierów bada możliwości wprowadzenia szeregu usprawnień technicznych, aby umożliwić nam pełne wykorzystanie potencjału najnowszych technologii morskiej energetyki wiatrowej. Kontynuujemy również działania związane z uzyskiwaniem zgód i pozwoleń, w szczególności decyzji środowiskowej dla infrastruktury wyprowadzenia mocy i zabezpieczenia trasy linii kablowej do stacji elektroenergetycznej w Krzemienicy– wyjaśnia Chodkowski.

Inwestor wskazuje, że dzięki ścisłej współpracy RWE z międzynarodowymi dostawcami i polskimi partnerami w ramach łańcucha dostaw, firma będzie mogła wdrożyć najnowsze technologie morskiej energetyki wiatrowej w ramach inwestycji F.E.W. Baltic II, co sprawi, że Polska stanie się pionierem w zakresie unikatowych i innowacyjnych rozwiązań.

Zostaw komentarz

Strona główna » Nowy harmonogram FEW Baltic II. RWE otwarty na strategiczne partnerstwa