BC-Wind, fot. Ocean Winds Poland

RDOŚ w Gdańsku zakończył postępowanie ws. decyzji środowiskowej dla wyprowadzenia mocy z BC-Wind

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku w dniu 26 kwietnia 2024 r. zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla budowy infrastruktury przesyłowej energii elektrycznej z morskiej farmy wiatrowej BC-Wind, realizowanej przez inwestora Ocean Winds.

Więcej
Morska farma wiatrowa, fot. bc-wind.pl

RDOŚ zakończył postępowanie dowodowe ws. infrastruktury przesyłowej MFW BC-Wind

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku (RDOŚ) poinformował o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa infrastruktury przesyłowej energii elektrycznej z Morskiej Farmy Wiatrowej BC-Wind do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego”. Projekt jest realizowany przez inwestora Ocean Winds.

Więcej
Sieć przesyłowa, fot. Pixabay

RDOŚ w Gdańsku podjął postępowanie ws. linii CWO-SLK/ZRC

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku (RDOŚ) poinformował w zawiadomieniu z dnia 5 marca 2024 r. o wydaniu postanowienia RDOŚ-Gd-WOO.420.84.2022.IK.20 podejmujące postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla budowy linii 400 kV Choczewo-nacięcie linii Słupsk – Żarnowiec (CWO-SLK/ZRC). To jeden z elementów infrastruktury umożlwiający wyprowadzenie mocy z morskich farm wiatrowych.

Więcej
Kontrakty na infrastrukturę systemów elektrycznych dla MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III przyznane, źródło: Polenergia

RDOŚ wszczął postępowanie ws. infrastruktury przyłączeniowej MFW Bałtyk I

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku (RDOŚ) wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla przedsięwzięcia pn.: „Infrastruktura przyłączeniowa morskiej farmy wiatrowej MFW Bałtyk I”. Projekt jest realizowany wspólnie przez inwestorów Grupę Polenergię i Equinor.

Więcej
Morska farma wiatrowa, fot. bc-wind.pl

Coraz bliżej decyzji środowiskowej dla infrastruktury przesyłowej BC-Wind

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku (RDOŚ) poinformowała, że na wniosek spółki C-Wind Polska Sp. z o.o. z dnia 31.08.2021 r. prowadzone jest postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa infrastruktury przesyłowej energii elektrycznej z Morskiej Farmy Wiatrowej BC-Wind do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego”. Decyzja w sprawie zostanie wydana po 12 marca 2024 r.

Więcej
Morska farma wiatrowa, fot. Equinor, Polenergia

Jest decyzja środowiskowa dla infrastruktury przyłączeniowej MFW Bałtyk II i III

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Gdańsku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla infrastruktury przyłączeniowej morskich farm wiatrowych Bałtyk II i Bałtyk III, projektów realizowanych wspólnie przez polską firmę Polenergia oraz norweską spółkę Equinor. Inwestorzy informują, że realizacja budowy infrastruktury została zaplanowana tak, aby zminimalizować wpływ inwestycji na środowisko i życie lokalnych społeczności. Prace na morzu, w tym instalacja kabli wewnętrznych i morskich kabli eksportowych, rozpoczną się w 2026 roku.

Więcej
Strona główna » RDOŚ w Gdańsku