RDOŚ zakończył postępowanie dowodowe dot. infrastruktury przyłączeniowej FEW BALTIC II

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku (RDOŚ w Gdańsku) zakończył postępowanie dowodowe w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla budowy infrastruktury przyłączeniowej morskiej farmy wiatrowej FEW Baltic II. Inwestycja jest realizowana przez niemieckiego inwestora RWE.

Postępowanie dowodowe było prowadzone na wniosek RWE Offshore Wind Poland sp. z o.o. (wcześniej Baltic Trade and Invest Sp. z o.o.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla przedsięwzięcia pn. „Budowa infrastruktury przyłączeniowej FEW BALTIC II”, reprezentowanej przez p. Klaudynę Świstun. Wniosek jest z dnia 8 lutego 2022 r. RDOŚ w lipcu poinformował o zakończeniu gromadzenia materiałów dowodowych.

Infrastruktura przyłączeniowa FEW Baltic II będzie zlokalizowana na obszarze morskim Polski w wyłącznej strefie ekonomicznej (WSE), na morzu terytorialnym i na morskich wodach wewnętrznych oraz na lądzie – na obszarze gmin Ustka i Słupsk (gmina Ustka, obręby: Lędowo, Zalesin, Duninowo PGR, Duninowo, Starkowo; gmina Słupsk, obręby: Krzemienica, Swołowo, Gać),

Ponadto RDOŚ informuje, że swoje stanowiska (warunki realizacji inwestycji) potrzymał Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Gdyni, Komendant Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Gdyni. Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Koszalinie, wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Teraz strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Decyzja kończąca przedmiotowe postępowanie zostanie wydana nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Zmieniony harmonogram

W połowie czerwca br. RWE poinformował, że harmonogram projektu FEW Baltic II został zrewidowany ze względu na czynniki makroekonomiczne. Projekt zostanie oddany do użytku przed końcem tej dekady.

W ramach realizacji inwestycji o mocy 350 MW osiągnięto ważne kamienie milowe. W 2021 r. Urząd Regulacji Energetyki przyznał prawo do pokrycia salda ujemnego podlegające zatwierdzeniu przez Komisję Europejską. Badania dna morskiego zostały pomyślnie zakończone, gdzie zarówno badania geofizyczne jak i wstępne badania geotechniczne zostały wykonane przez polskich wykonawców. Projekt otrzymał decyzję środowiskową dla obszaru morskiej farmy wiatrowej i jest na zaawansowanym etapie procesu uzyskiwania pozostałych niezbędnych decyzji i pozwoleń administracyjnych – informował inwestor.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy OffshoreWindPoland.pl

Zostaw komentarz

Strona główna » RDOŚ zakończył postępowanie dowodowe dot. infrastruktury przyłączeniowej FEW BALTIC II