Kostrzewa: W 2024 roku planujemy zakończenie kontraktacji oraz podjęcie finalnej decyzji inwestycyjnej

Kacper Kostrzewa, dyrektor projektu BC-Wind spółki Ocean Winds w Polsce, podsumowuje w komentarzu dla OffshoreWindPoland.pl działania inwestora w 2023 r. W realizacji projektu morskiej farmy wiatrowej osiągnął kilka kamieni milowych. W 2024 r. planuje m.in. zakończenie kontraktacji. – 2024 rok będzie dla Ocean Winds bardzo ważny, gdyż planujemy zakończenie kontraktacji kluczowych dostawców komponentów morskiej farmy wiatrowej oraz podjęcie tzw. finalnej decyzji inwestycyjnej (FID) – informuje przedstawiciel inwestora.  

Przedstawiciel globalnego inwestora Ocean Winds podsumowując 2023 rok wskazuje, że czas ten obfitował w wiele wydarzeń w branży offshore wind.

–  Z perspektywy Europy, wśród najważniejszych wydarzeń na pewno należy wymienić podpisanie Europejskiej Karty Wiatru. Dokument ten stanowi kierunek dla europejskiego sektora wiatrowego, wprowadzając 15 priorytetowych działań mających zwiększyć konkurencyjność łańcucha wartości energii z wiatru. Zapisy dotyczące m.in. zmiany kryteriów aukcji czy publikacji klarownych harmonogramów aukcji oraz 10-letnich planów rozwoju energii wiatrowej są istotne dla nas jako prywatnego inwestora na rynku europejskim, umożliwiając lepsze planowanie decyzji biznesowych – mówi Kacper Kostrzewa.

Z kolei na poziomie krajowym, zarówno w kontekście regulacyjnym, jak i strategii rozwoju OZE w Polsce, ważnym wydarzeniem były wybory parlamentarne i ustanowienie nowego rządu.

„Zmiany w strukturze władzy wpływają na regulacje branżowe, zwłaszcza w obszarze portowym i łańcucha dostaw, co obserwujemy z optymizmem, będąc gotowymi do rozwoju projektów w pierwszej i być może, poprzez partnerstwa, w drugiej fazie offshore wind w Polsce”

-Jesteśmy świadomi, że te wydarzenia mają istotny wpływ na kształtowanie przyszłości morskiej energetyki wiatrowej, a my jesteśmy gotowi na elastyczne dostosowanie się do dynamicznie zmieniającego się otoczenia biznesowego – podkreśla.

Kamienie milowe w projekcie MFW BC-Wind

Kostrzewa informuje, że inwestor w 2023 r. zrealizował szereg kluczowych zadań w realizacji całościowego projektu BC-Wind. Jak wylicza, w wyniku niedawno zakończonej kampanii geofizycznej inwestor uzyskał istotne dane, które stanowią ważny element w procesie projektowania strukturalnego morskich farm wiatrowych.

-Te informacje posłużą nam do dalszej analizy i finalizacji konceptu fundamentów. Do dokończenia prac projektowych fundamentów wyłoniliśmy firmę Wood Thilsted – przypomina

„W minionym roku stworzyliśmy wstępny projekt bazy O&M w porcie we Władysławowie, co stanowi znaczący postęp w procesie planowania infrastruktury do serwisowania naszej morskiej farmy”

-Jednocześnie zakończyliśmy opracowywanie projektu stacji przyłączeniowej onshore w gminie Choczewo, umożliwiając skuteczne podłączenie morskiej farmy do sieci elektroenergetycznej. Zawarliśmy także współpracę z polską firmą P&Q Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej wyprowadzenia mocy z morskiej farmy wiatrowej wraz z czynnościami formalno-prawnymi – dodaje.

Inwestor podpisał też umowę z australijską Sea Global Pty Ltd., oraz jej polskim podwykonawcą PGNIG GAZOPROJEKT S.A.. Umowa dotyczy wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla morskich kabli eksportowych farmy wiatrowej BC-Wind.

„Ponadto, zawarliśmy umowę z polskim oddziałem SeaRenergy Offshore Holding, mając na celu opracowanie projektu koncepcyjnego oraz dokumentacji dla morskiej stacji elektroenergetycznej w ramach projektu MFW BC-Wind”.

Jednym z priorytetów inwestora przy rozwoju pierwszego projektu OW w Polsce, jest łańcuch dostaw i stworzenie polskim firmom możliwości wdrożenia innowacyjnych rozwiązań dla morskich farm wiatrowych.

– Dlatego w ramach ELBE Eurocluster Challenge zgłosiliśmy zapotrzebowanie na dostarczenie innowacyjnego systemu bezzałogowych pojazdów autonomicznych do obsługi morskich farm wiatrowych, w tym BC-Wind w Polsce. Jest to element naszej Strategii Innowacji dla BC-Wind – dodaje.

Inwestor aktywnie uczestniczy w projektach na rzecz lokalnych społeczności i młodzieży, kładąc szczególny nacisk na rozwój edukacji w dziedzinie morskiej energetyki wiatrowej.

„W ramach programu „Kariera z wiatrem„, realizowanego we współpracy z Przemysłową Akademią Rozwoju, przekazujemy wiedzę i rozwijamy kompetencje uczniów. W lutym zeszłego roku podpisaliśmy list intencyjny, rozszerzając zakres edukacji o kolejne szkoły w powiecie Puckim – Kłanino i Puck. Ponadto, nasz udział w programie „Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem” jest wyrazem naszego zaangażowania we współpracę z lokalnymi społecznościami. Podczas II edycji w roku 2023, zgłoszonych zostało 111 pomysłów, z czego aż 68 projektów otrzymało wsparcie finansowe w ramach programu, osiągając łączną kwotę dofinansowania 1 087 000 zł”.

Cele na 2024 rok

Kacper Kostrzewa wskazuje, że 2024 rok będzie dla Ocean Winds bardzo ważny, gdyż planuje zakończenie kontraktacji kluczowych dostawców komponentów morskiej farmy wiatrowej oraz podjęcie tzw. finalnej decyzji inwestycyjnej (FID).

-Do jednych z najważniejszych zadań przed nami należy: wybór dostawcy turbin, zakończenie kampanii geotechnicznej na morzu, uzyskanie pozwoleń do budowy stacji O&M. Ponadto, skupimy się na opracowaniu layoutu morskiej farmy wiatrowej oraz modelu jej finansowania – wskazuje.

‘Warto zaznaczyć, że kluczowym elementem będzie także zamknięcie przetargów i finalizacja umów z doradcami wspierającymi nas w uzyskaniu pozwolenia na budowę. W pierwszym kwartale oczekujemy zatwierdzenia wszystkich niezbędnych ekspertyz, kluczowych dla uzyskania pozwolenia na budowę. Dodatkowo oczekujemy na uzyskanie decyzji środowiskowej dotyczącej infrastruktury lądowej, którą szacujemy, że uda się uzyskać w połowie roku”.

Zostaw komentarz

Strona główna » Kostrzewa: W 2024 roku planujemy zakończenie kontraktacji oraz podjęcie finalnej decyzji inwestycyjnej