Infrastruktura przyłączeniowa FEW Baltic z decyzją środowiskową

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku (RDOŚ) wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji „Budowa Infrastruktury Przyłączeniowej FEW Baltic II”.

RDOŚ prowadził postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) na wniosek RWE Offshore Wind Poland Sp. z o.o. (wcześniej Baltic Trade and Invest Sp. z o.o.), spółki reprezentowanej przez Klaudynę Świstun i Joannę Grochocką, z dnia 8 lutego 2022 r.

Inwestycja „Budowa Infrastruktury Przyłączeniowej FEW BALTIC II” będzie realizowana na obszarze morskim Polski w wyłącznej strefie ekonomicznej, w morzu terytorialnym i w morskich wodach wewnętrznych oraz na lądzie – na obszarze gmin Ustka i Słupsk.

Decyzja z dnia 5 października 2023 r. znak RDOŚ-Gd-WOO.420.9.2022.AJ.44 została doręczona stronom postępowania. Jej treść liczy 139 stron. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy strony postępowania mogą się zapoznać w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, pok. nr 103, po wcześniejszym umówieniu (np. telefonicznym).

Zmieniony harmonogram

W połowie czerwca br. RWE poinformował, że harmonogram projektu FEW Baltic II został zrewidowany ze względu na czynniki makroekonomiczne. Projekt zostanie oddany do użytku przed końcem tej dekady.

W ramach realizacji inwestycji o mocy 350 MW osiągnięto ważne kamienie milowe. W 2021 r. Urząd Regulacji Energetyki przyznał prawo do pokrycia salda ujemnego podlegające zatwierdzeniu przez Komisję Europejską. Badania dna morskiego zostały pomyślnie zakończone, gdzie zarówno badania geofizyczne jak i wstępne badania geotechniczne zostały wykonane przez polskich wykonawców. Projekt otrzymał decyzję środowiskową dla obszaru morskiej farmy wiatrowej i jest na zaawansowanym etapie procesu uzyskiwania pozostałych niezbędnych decyzji i pozwoleń administracyjnych – informował inwestor.

Zostaw komentarz

Strona główna » Infrastruktura przyłączeniowa FEW Baltic z decyzją środowiskową