Zmiany w Prawie energetycznym i innych ustawach z podpisem Prezydenta RP

W dniu 14 sierpnia br. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał projekt nowelizacji ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. W dokumencie pojawiły się propozycje zmian przepisów dotyczących planów łańcuchów dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej oraz sprawozdawczości z nimi związanej.

Ustawa ma przede wszystkim na celu implementację szeregu aktów prawa europejskiego z obszaru energetyki, w tym w szczególności dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE. Tym samym na polskim rynku energii pojawi się szereg rozwiązań usprawniających m.in. rozwój OZE.

Zmiany w ustawie o offshore wind

Zmiany uwzględniają też modyfikacje w ustawie o promowaniu wytwarzania energii w morskich farmach wiatrowych. Jak informowaliśmy na łamach naszego portalu, zmiany są odpowiedzią na zgłaszane przez wytwórców postulaty dotyczące przepisów regulujących obowiązki w zakresie planu łańcucha dostaw i usług oraz sprawozdawczości z jego wykonania.

-Z uwagi na kształtujące się doświadczenie wytwórców, którzy uzyskali prawo do porycia ujemnego salda w zakresie wykonywania obowiązków nałożonych na nich na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych oraz kształtowanie się rynku dostawców i usługodawców, zasadnym jest wprowadzenie zaproponowanych zmian, tak aby umożliwić wytwórcom przedstawienie miarodajnych i pełniejszych danych – wyjaśniali autorzy projektu.

Z cyklu „Okiem prawnika” polecamy:

Okiem prawnika: Tajemnica łańcucha dostaw będzie lepiej chroniona

© Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy OffshoreWindPoland.pl

Zostaw komentarz

Strona główna » Zmiany w Prawie energetycznym i innych ustawach z podpisem Prezydenta RP