W sierpniu rozstrzygnięcie przetargu dot. portu instalacyjnego w Świnoujściu

Polski inwestor Orlen poinformował, że przygotowanie terenu dla terminala instalacyjnego morskich farm wiatrowych w Świnoujściu „wkracza w finalną fazę”. W przyszłym miesiącu ma zostać rozstrzygnięty przetarg na generalnego wykonawcę inwestycji.

Orlen poinformował na Twitterze, że już w sierpniu zostanie rozstrzygnięty przetarg na generalnego wykonawcę portu instalacyjnego. Obecnie trwają intensywne prace rozbiórkowe na terenie przyszłego portu.

Przedmiotem zamówienia Orlen Neptun są kompleksowe roboty budowlane dla inwestycji pn. „Budowa Terminala Instalacyjnego na potrzeby Morskich Elektrowni Wiatrowych (MEW) w Świnoujściu – część lądowa”. Wykonawca ma za zadanie wykonać wszelkie roboty budowlane wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na użytkowanie inwestycji do dnia 31.12.2024 r. Oferty można składać do 17 sierpnia br.

Port, który rozpocznie pracę w 2025 r., będzie podstawą rozwoju morskiej farmy wiatrowej Baltic Power i pozostałych projektów wiatrowych spółki Orlen Neptun.

Jak czytamy na platformie zakupowej Orlenu, wykonawca ma za zadanie wykonać wszelkie roboty budowlane wskazane w Dokumentacji Projektowej, STWiORB, Przedmiarach, Pozwoleniach, wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Inwestycji do dnia 31.12.2024 r., wykonanie dokumentacji powykonawczej, uprzątnięciem terenu i kompletnym zagospodarowaniem odpadów. Ponadto do zadań wykonawcy będą należeć:
a) rozbiórki dróg, placów, fundamentów i infrastruktury podziemnej;
b) usunięcie wszystkich drzew i krzewów, zgodnie z inwentaryzacją;
c) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wykonawczej i warsztatowej oraz uzyskanie
zatwierdzenie jej przez Orlen
d) wykonanie odpowiednich przyłączy i przekładek;
e) wywóz i utylizacja odpadów i zastanego wyposażenia oraz sprzętu znajdującego się na terenie
inwestycji;
f) przeprowadzenie inwentaryzacji i dokonanie odpowiednich zgłoszeń do organów administracji;
g) przeprowadzenie rozruchu i prób końcowych oraz usunięcie wad i usterek;
h) dochowanie wszelkich warunków wskazanych w Kontrakcie, w tym warunków gwarancji;
i) dochowanie wszelkich innych obowiązków przewidzianych przepisami prawa,
w szczególności w zakresie ochrony środowiska, prawa budowlanego i gospodarki odpadami.

Miejscem wykonania Kontraktu jest teren po dawnej „Morskiej Stoczni Remontowej S.A.”, zlokalizowany pod adresem ul. Ludzi Morza 16, 72-602 Świnoujście. Teren lądowy dz. ew.: 244, 246, 245/5 – obręb 0014 Warszów. Akwen dz. ew.: nr. 1/18 – 0014 i nr. 3/2 – obręb 0013 Warszów.

Część hydrotechniczna

28 czerwca br. pojawiła się informacja o przetargu rozpisanym przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, dotyczącym „Budowy zdolności przeładunkowej portu morskiego w Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej”. Oferty w ramach przetargu nieograniczonego można składać do 1 sierpnia 2023 r. Wybrany wykonawca będzie odpowiedzialny za część hydrotechniczną terminala instalacyjnego w Świnoujściu.

W lipcu Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie w Szczecinie poinformował, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące wydania pozwolenia wodnoprawnego w ramach projektu terminala instalacyjnego w Świnoujściu. Postępowanie ruszyło na wniosek spółki Orlen Neptun II w Grupy Orlen.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy OffshoreWindPoland.pl

Strona główna » W sierpniu rozstrzygnięcie przetargu dot. portu instalacyjnego w Świnoujściu