Stocznia Szczecińska „Wulkan” rozpoczęła współpracę z firmą Meyer Werft

Stocznia Szczecińska „Wulkan” rozpoczęła ramową współpracę z firmą Meyer Werft w zakresie budowy statków i konstrukcji stalowych. Stocznia zdobyła certyfikat FROSIO w zakresie systemów antykorozyjnych, co wzmacnia stocznię jako producenta konstrukcji dla przemysłu stoczniowego, jak również offshore wind.

Meyer Werft jako globalny lider przemysłu stoczniowego złożył zamówienia w SSW na bloki statków wycieczkowych. Stocznia „Wulkan” dostarczyła pierwsze już bloki, co jest początkiem długoterminowej współpracy. Pierwsze dostawy objęły konstrukcje stalowe z wyposażeniem i powłoką antykorozyjną.

Stocznia informuje, że intensywna modernizacja kluczowych aktywów otworzy nowe możliwości w zakresie budowy, montażu i wodowania bloków konstrukcji stalowych do 4500 ton. Wraz z rozwojem technicznym Stocznia „Wulkan” systematycznie zwiększa zatrudnienie, aby dostosować się do najwyższych wymagań i standardów oczekiwanych przez klientów, w tym lidera branży stoczniowej Meyer Werft.

Działania Zarządu Stoczni Szczecińskiej „Wulkan” umożliwiły firmie zdobycie certyfikatu FROSIO w zakresie systemów antykorozyjnych, co z pewnością wzmocni pozycję stoczni jako producenta konstrukcji dla przemysłu stoczniowego, jak również offshore wind.

FROSIO-GuiD-CP definiuje wymagania jakościowe dla firm, które chcą być uznane przez FROSIO w zakresie realizacji procesów ochrony antykorozyjnej i prac antykorozyjnych. W ubieganiu się o taki certyfikat firmy muszą wykazać i spełnić wymagania takie jak: podstawowe procedury ochrony antykorozyjnej, kompetencje personelu zaangażowanego w ochronę antykorozyjną, nadzór i działania naprawcze.Certyfikat i wytyczne to uzupełnienie ogólnych przepisów normy ISO 9001 w zakresie ochrony przed korozją. Wytyczne obejmują prace antykorozyjne na komponentach i innych produktach (np. wykonanych ze stali, aluminium itp.) poprzez powłoki organiczne, natryskiwanie termiczne, cynkowanie ogniowe, a także systemy powłok duplex.

Źródło: Stocznia Szczecińska Wulkan

Strona główna » Stocznia Szczecińska „Wulkan” rozpoczęła współpracę z firmą Meyer Werft