UC99 po pierwszym czytaniu w komisjach sejmowych

15 czerwca br. odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3279). Jest to przełomowa nowelizacja ustawy, która wprowadza zmiany także w zakresie morskiej energetyki wiatrowej, o czym pisaliśmy TUTAJ. Na propozycją regulacji pochyliły się sejmowe Komisje ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Posłowie pozytywnie zaakceptowali poprawki dot. aukcji dla offshore wind.

Wiceminister klimatu i środowiska oraz pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska powiedział, że projekt ustawy jest jednym z najważniejszych w tej kadencji Sejmu, jeżeli chodzi o transformację energetyczną i rozwój OZE.

Przede wszystkim ustawa implementuje transpozycję dyrektywy RED 2 w następujących obszarach jak ciepłownictwo, chłodnictwo, gwarancje pochodzenia. Przewidywane jest też utworzenie krajowego punktu kontaktowego OZE, uproszczenie procedur administracyjnych. Kolejny ważny obszar to rozwój systemów wsparcia dla produkcji biometanu, prosument lokatorski, nowe zasady wsparcia rozwoju klastrów energii oraz oraz spółdzielni energetycznych, wdrożenie systemu wsparcia operacyjnego i wsparcia dla instalacji zmodernizowanych, rozwój hybrydowych instalacji OZE. Nowelizacja to też wyższe ambicje w zakresie rozwoju morskiej energetyki – wyliczał.

Źródło: MKIŚ

Przypomniał, że w 2020 r. wprowadzono system wsparcia rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Wcześniej w Polsce były wydawane pozwolenia na wznoszenie tzw. sztucznych wysp, jednakże „były to pozwolenia można powiedzieć kolokwialnie puste, bez możliwości realizacji projektów”. Kamieniem milowym okazał się projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (popularnie zwana ustawa offshore wind). Ta ustawa została uchwalona przez Sejm 17 grudnia 2020 r. i wprowadziła tzw. 3 fazy rozwoju MEW.

Pierwsza faza jest w tej chwili w zaawansowanej realizacji. Oparta jest o decyzje wydawane przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Łączna wartość tych projektów w sensie mocy zainstalowanej to 5,9 GW. Ostatnio mieliśmy też spektakularne wydarzenia związane z podpisywaniem umów między innymi przez Polską Grupę Energetyczną z partnerem strategicznym Orsted i dostawcą turbin wiatrowych Siemens Gamesa na pierwsze projekty MFW Baltica 2 i Baltica 3 – powiedział Zyska.

W tym projekcie ustawy zwiększamy nasze ambicje na docelowo 18 GW mocy zainstalowanej i tak w kolejnych aukcjach OZE w 2025 r. zwiększamy ambicję do 4 GW, w 2027 r. również do 4 GW – obecnie było po 2,5 GW. W 2029 r. o 2 GW i w 2031 r. o 2 GW. Obecnie ten poziom ambicji, który został wyznaczony w ustawie to 11,9 GW po przyjęciu tej nowelizacji zwiększymy potencjał do 18 GW – powiedział.

Zmiany zaproponowano w ramach poprawki nr 133, zmieniające zapisy w ustawie o offshore wind.

Komisje pozytywnie zaakceptowały poprawkę. Sprawozdawcą jest Teresa Pamuła. 16 czerwca na posiedzeniu Sejmu zostanie przedstawione sprawozdanie z posiedzenia komisji.

Ostatnia aktualizacja: 15.06, 17:21

Zostaw komentarz

Strona główna » UC99 po pierwszym czytaniu w komisjach sejmowych