Aukcje dla MEW i zwiększone wolumeny – ustawa UC99 w Sejmie

Długo oczekiwana nowelizacja ustawy o OZE nr UC99 pojawiła się w Sejmie oraz nadano jej numer 3279. Regulacje przewidują dodanie terminów dodatkowych aukcji dla morskiej energetyki wiatrowej oraz zwiększenie wolumenu mocy zakontraktowanej w aukcjach organizowanych w latach 2025–2031.

Na łamach naszego serwisu informowaliśmy, że 25 kwietnia 2023 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska. W projekcie regulacji znajdują się zapisy obejmujące morską energetykę wiatrową. Zgodnie z zapisami, zintensyfikowany zostanie rozwój morskich farm wiatrowych. Jak czytamy, zaproponowane zostanie zwiększenie wolumenów aukcyjnych z 5 do 12 GW w latach 2025-2031.

-W obliczu konieczności przyspieszenia procesu uniezależniania się od paliw kopalnych, w dużej mierze importowanych z kierunku rosyjskiego, zaproponowano zmiany w ustawie z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Proponowane przepisy mają na celu zwiększenie wolumenu mocy i terminów aukcji dla morskiej energetyki wiatrowej – czytamy w Ocenie Skutków Regulacji załączonej do projektu ustawy.

Zgodnie z założeniami maksymalna łączna moc zainstalowana elektryczna morskich farm wiatrowych, w odniesieniu do których może zostać przyznane prawo do pokrycia ujemnego salda w drodze aukcji w kolejnych latach kalendarzowych, wynosi w:
1) 2025 r. – 4 GW;
2) 2027 r. – 4 GW;
3) 2029 r. – 2 GW;
4) 2031 r. – 2 GW

W odpowiedzi na jedną z uwag autorzy projektu wyjaśniają, że z uwagi na konieczność pilnej reakcji na zmieniające się warunki gospodarcze, przepisy dotyczące kwestii finansowych inwestycji w morskie farmy wiatrowe zostały przeniesione do ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

-W niniejszym projekcie (nr. UC99 – przyp. red.) natomiast, z uwagi na potrzebę jego pilnego procedowania wynikającą z konieczności pilnego wdrożenia dyrektywy REDII, zdecydowano się jedynie na zawarcie przepisów określających terminy przeprowadzenia aukcji. Inne regulacje, zwłaszcza dotyczące istotnych finansowo kwestii merytorycznych, pozostają poza zakresem projektu. W związku z powyższym, nie przewiduje się uzupełniania projektu o jakiekolwiek nowe lub dodatkowe rozwiązania dotyczące energetyki offshore – czytamy.

Czytamy na stronie Sejmu, że projekt ustawy został skierowany do pierwszego czytania do Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Termin przedstawienia sprawozdania wyznaczona do dnia 5 lipca br.

Źródło: RCL/Sejm

Zostaw komentarz

Strona główna » Aukcje dla MEW i zwiększone wolumeny – ustawa UC99 w Sejmie