Senat rozmawia z branżą o rozwoju offshore wind

25 lipca senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu dyskutowały o szansach i zagrożeniach związanych z rozwojem w Polsce morskiej energetyki wiatrowej. Senatorowie zapoznali się z raportami ekspertów na temat wdrażania w naszym kraju projektów offshore, problemów finansowych inwestycji morskich elektrowni wiatrowych oraz udziału polskich firm w łańcuchu dostaw inwestycyjnych.

To już czwarte spotkanie Senatu dotyczące morskiej energetyki wiatrowej. Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych senator Kazimierz Kleina podkreślił, że rozwój energetyki wiatrowej jest jednym z celów przemiany energetycznej naszego kraju. W jego ocenie przez wiele lat udało się w Polsce wiele zrobić dla wdrażania farm wiatrowych na morzu.

-Jesteśmy o krok od rozpoczęcia tych wielkich inwestycji na morzu, ale także na lądzie, bo inwestycje związane z tym obszarem to nie jest tylko budowa farm wiatrowych na morzu, ale także budowa całej wielkiej infrastruktury na lądzie, także związane z przesyłem energii, z różnymi stacjami, przetwornicami – powiedział senator Kleina.

Zaznaczył, że w ostatnich latach zostały przyjęte ustawy, odpowiednie przepisy, który ten rynek regulują i mówią o wsparciu i pomocy państwa wszędzie tam, gdzie ta pomoc jest potrzebna.

-Senat stara się wspierać i administrację rządową, w tym zakresie, ale także wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców – podkreślił.

Zauważył, że niepokojące są doniesienia z globalnego rynku w zakresie wstrzymywania projektów morskich farm wiatrowych ze względów na rosnące koszty projektów. Ostatnio taką decyzję podjął Vattenfall.

Eksperci zwracali uwagę na szanse, jakie niosą ze sobą inwestycje w morskie farmy wiatrowe, ale także na zagrożenia, jakie napotykają te inwestycje. Mówili o konieczności uproszczenia procedur prawnych związanych z offshore, problemach dotyczących finansowania inwestycji po stronie polskich partnerów deweloperów, budujących morskie farmy wiatrowe. Podkreślali, że konieczny jest rozwój zaplecza logistycznego dla farm na morzu – chodzi m.in. o porty morskie, statki oraz o odpowiednią liczbę pracowników. Należy także zapewnić odbiór energii z morskich farm wiatrowych oraz odpowiednie otoczenie administracyjne dla ich funkcjonowania.

Polecamy:

Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW), podkreślił, że jeśli Polska nie przyspieszy procedur inwestycyjnych i nie uprości postępowań, to naszej branży i inwestorom trudno będzie dogonić globalny rynek.

Inwestorzy poinformowali, że obecnie trwają prace wspólne z PSEW w zakresie postulatów legislacyjnych w zakresie uproszczenia procedur administracyjnych.

Przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu senator Stanisław Gawłowski podsumowując debatę powiedział, że energia ze źródeł odnawialnych, w tym z morskich farm wiatrowych, jest przyszłością polskiej energetyki.

-To jest nasz narodowy interes, nasze bezpieczeństwo energetyczne i w tej sprawie niestety nie mamy już czasu na ewolucję, musimy dokonywać procesów rewolucyjnie – ocenił senator Gawłowski.

Jego zdaniem rząd powinien podjąć konkretne działania na rzecz wspierania budowy elektrowni wiatrowych na morzu oraz rozbudowy niezbędnej infrastruktury na lądzie. Przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej zapewnił, że Senat będzie wprowadzać do odpowiednich ustaw niezbędne poprawki, żeby zabezpieczyć pieniądze pod potrzebne inwestycyjne offshore.

-Nie mam też najmniejszej wątpliwości, że bez bezpieczeństwa energetycznego nie da się mówić w ogóle dzisiaj o bezpieczeństwie Polski – podsumował senator Gawłowski.

Senatorowie zapoznali się z raportami ekspertów na temat wdrażania w naszym kraju projektów offshore, problemów finansowych inwestycji morskich elektrowni wiatrowych oraz udziału polskich firm w łańcuchu dostaw inwestycyjnych.

Strona główna » Senat rozmawia z branżą o rozwoju offshore wind