Darłowo zmienia studium dot. zagospodarowania przestrzennego dla terenów portowych

Burmistrz miasta Darłowo poinformował 27 czerwca br. o możliwości przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Darłowo dla terenów portowych. Uwagi można zgłaszać do 24 lipca br.

Ogłoszenie ma związek z podjętą w dniu 17 maja br. przez Radę Miasta Darłowo uchwałą LXIII/532/2023 w sprawie przystąpienia do możliwości przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Darłowo dla terenów portowych.

Studium jest dokumentem planistycznym określającym politykę zagospodarowania przestrzennego gminy (miasta) dla jej całego obszaru. 

Zostaw komentarz

Strona główna » Darłowo zmienia studium dot. zagospodarowania przestrzennego dla terenów portowych