Łotwa konsultuje z Polską projekt MFW Elwind

Polskie organy ochrony środowiska otrzymały dokumentację projektu morskiej farmy wiatrowej Elwind, która powstanie w obrębie łotewskiej wyłącznej strefy ekonomicznej na Morzu Bałtyckim. Tym samym Polska dołącza do transgranicznych konsultacji oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) pierwszej elektrowni offshore wind rozwijanej przez Łotwę wspólnie z Estonią. Moc farmy sięgnie do 1 GW.

Dokumentację od strony łotewskiej otrzymał Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Każdy ma prawo złożyć uwagi i wnioski w terminie od 17.08.2023 r. do 16.09.2023 r. (włącznie) w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku (RDOŚ w Gdańsku).

Wspólna inwestycja Łotwy i Estonii

MFW Elwind jest transgraniczną wspólną inwestycją Łotwy i Estonii w budowę morskiej na wodach Morza Bałtyckiego. Łotewska morska farma wiatrowa ma powstać ok. 15- 20 km od wybrzeża Kurzeme, na obszarze morskim leżącym naprzeciwko Pävilosta. W każdym z krajów – Łotwie i Estonii – zostanie przeprowadzone osobne postępowanie OOŚ, zgodnie z przepisami każdego z państw.

Morska farma wiatrowa zostanie zrealizowana w formule inwestycji hybrydowej o dwóch funkcjach. Pierwszą z nich jest realizacja przesyłu energii elektrycznej z MFW do lądowej sieci przesyłowej, zaś druga polega na budowie czwartego połączenia transgranicznego między sieciami przesyłowymi na Łotwie i w Estonii. Oczekuje się, że inwestycja zostanie zrealizowana w latach 2021-2030. Etap badań (w tym OOŚ) przypadnie na lata 2023-2026, zaś etap budowy inwestycji – na lata 2027-2030.

Całkowita moc zainstalowana MFW Elwind ma wynosić 500-1000 MW, w zależności od technologii dostępnych w momencie realizacji inwestycji. Obecnie oczekuje się, że inwestycja zostanie zrealizowana z udziałem od 20 do 28 turbin wiatrowych. Maksymalna wysokość turbin szacowana jest na 350 metrów przy średnicy wirnika nie większej niż 300 metrów, zaś planowana powierzchnia całej elektrowni wyniesie ok. 200 km2. Celem obu krajów jest osiągnięcie rocznej produkcji energii elektrycznej z OZE na poziomie od około 3 do 3,5 TWh (w oparciu o średni roczny współczynnik wydajności równy 40%).

Jak czytamy w dokumentacji, górna warstwa dna morskiego składa się głównie z piasków i osadów gruboziarnistych. Tylko w niewielkiej zachodniej części terenu inwestycji górna warstwa dna morskiego składa się z mułów i piasków mulistych. Grubość podłoża dna morskiego jest nieznana. W większości wskazanego obszaru głębokość wody wynosi od 20 do 50 metrów – w najgłębszej zachodniej części głębokość dna nie przekracza 60 metrów. Farma wiatrowa będzie prawdopodobnie widoczna z wybrzeża Ventspils i zaludnionych obszarów okręgu Liepajas.

Oddziaływania

Łotwa poinformowała o oczekiwanych rodzajach oddziaływań na środowisko na różnym poziomie. Elektrownia może wpłynąć na bentos; miejsca żerowania i siedliska ryb oraz innych gatunków pelagicznych; loty żerowiskowe i korytarze migracyjne nietoperzy; obszary migracji i żerowania ptaków; miejsca żerowania i siedliska fok oraz innych ssaków morskich; powstawanie i rozkład przestrzenny zawiesin; oddziaływanie wizualne; obszary Natura oraz żeglugę.

Potencjalne oddziaływanie transgraniczne będzie związane z etapem budowy farmy wiatrowej, powstaniem nowego połączenia międzysystemowego na Morzu Bałtyckim oraz na etapie eksploatacji farm wiatrowych, np. w postaci oddziaływania od hałasu podwodnego, oddziaływania na migrację ptaków, oddziaływania na szlaki żeglugowe itp. Znaczenie oddziaływań transgranicznych zostanie
ocenione na etapie OOŚ, która zostanie przeprowadzona do 2026 r.

Na łamach OffshoreWindPoland.pl informowaliśmy, że 7 sierpnia br. odbyły się wstępne konsultacje społeczne budowy MFW Elwind. Spotkania informacyjne odbyły się w miejscowościach Pāvilosta i Jūrkalne.

Zostaw komentarz

Strona główna » Łotwa konsultuje z Polską projekt MFW Elwind