Odbyły się wstępne konsultacje MFW Elwind

7 sierpnia br. odbyły się wstępne konsultacje społeczne w sprawie budowy łotewsko-estońskiego projektu morskiej farmy wiatrowej Elwind. Spotkania informacyjne odbyły się w miejscowościach Pāvilosta i Jūrkalne.

Morska farma wiatrowa powstanie u wybrzeży Kurzeme między miejscowościami Pāvilosta i Jūrkalne, 15 km od linii brzegowej, i potencjalnie zapewni do 20% zapotrzebowania Łotwy na energię elektryczną, tym samym znacznie wzmacniając niezależność energetyczną kraju.

-Chciałbym podziękować mieszkańcom za ich aktywny udział i opinie wyrażone podczas konsultacji społecznych. Pozwoli nam to lepiej określić zakres badań przewidzianych w procedurze oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ). Zbadamy szlaki wędrówek ryb i ptaków, stan gruntu oraz potencjalne skażenie niewybuchami z czasów wojny. Wszystkie aspekty zostaną wzięte pod uwagę, aby zminimalizować wpływ tego projektu na środowisko – powiedziała Laura Štrovalde, zastępca dyrektora ds. inwestycji w Łotewskiej Agencji Inwestycji i Rozwoju (LIAA).

LIAA zaprezentowała szczegóły projektu Elwind. W seminariach informacyjnych wzięli również przedstawiciele Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, Green Freedom i World Wildlife Fund. Eksperci odpowiedzieli na pytania dotyczące potencjalnego wpływu morskiej farmy wiatrowej oraz środków, które należy podjąć w celu złagodzenia wpływu. Wstępne konsultacje publiczne w sprawie projektu morskiej farmy wiatrowej ELWIND trwają od 11 lipca, a pytania dotyczące projektu można przesyłać na adres elwind@liaa.gov.lv do 11 sierpnia br.

Rząd łotewski informuje, że wydarzenia cieszyły się dużym zainteresowaniem. Obywatele byli głównie zaniepokojeni potencjalnym wpływem na ich codzienne życie, krajobraz środowiskowy i działalność gospodarczą (np. turystykę).

Łotwa ma wszystkie niezbędne warunki, aby stać się głównym eksporterem bezemisyjnej energii. Morskie farmy wiatrowe byłyby podstawą takiego modelu, ponieważ potencjał rozwoju offshore wind na Łotwie sięga 15 GW.

Oczekuje się, że projekt ELWIND przyciągnie na Łotwę inwestycje około 600 milionów euro za pośrednictwem różnych łańcuchów dostaw, tworząc 3 000 nowych miejsc pracy i do 100 start-upów.

Kolejne etapy projektu obejmują badania środowiskowe (OOŚ), które otrzymały już 18,7 mln euro współfinansowania od CINEA, europejskiej agencji wykonawczej ds. klimatu, infrastruktury i środowiska.

Zostaw komentarz

Strona główna » Odbyły się wstępne konsultacje MFW Elwind