Kurs języka angielskiego dla managerów sektora offshore

W imieniu Agencji Rozwoju Pomorza zapraszamy do wzięcia udziału w kursie języka angielskiego dla pracowników sektora offshore. Kurs jest skierowany do ekspertów zaangażowanych w rozwój morskiej energetyki wiatrowej oraz obszarów pokrewnych.

Uczestnicy mogą wzmocnić swoje kompetencje komunikacyjne, popracować nad swobodą wypowiedzi i prezentacji, oraz poznać profesjonalne słownictwo stosowane w sektorze offshore, w tym offshore wind.

Kurs skierowany jest przedw szystkim do managerów realizujących projekty związane z morską energetyką wiatrową lub pokrewne oraz osób posługujących się językiem angielskim przynajmniej na poziomie B2-C1


Cena kursu:

 • 1600,00 zł netto / 1968,00 zł brutto 

Forma: online (zajęcia w wtorki i czwartki, godz. 17:00-18:30) 

Liczba zajęć: 20 godzin zegarowych zajęć (około 10 spotkań)


Termin:

 • start 5 września 2023

Informacje organizacyjne:

 •  Na pierwszych zajęciach zostanie przeprowadzony test określający stopień znajomości języka angielskiego.
 •  Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie uzgodniony z grupą.
 •  Moduły stacjonarne będą się odbywać w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza
 •  Moduły online będą prowadzone za pośrednictwem platformy szkoleniowej ClickMeeting
 • Minimalna liczba uczestników 4 osoby

Umiejętności:

 • Komunikacja
 • Słownictwo
 • Czytanie
 • Gramatyka
 • Słuchanie

Metoda:

Zajęcia skupione na słuchaniu, czytaniu i omawianiu tematycznych materiałów źródłowych (artykułów, raportów, opracowań) związanych z branżą offshore.Lektor:

Joanna Moritz-Pietrzak – ukończyła studia magisterskie filologii angielskiej na uniwersytecie gdańskim oraz studia podyplomowe z tłumaczeń ekonomiczno-prawnych w biznesie. Obecnie jako nauczyciel języka angielskiego, pomaga swoim kursantom doskonalić język obcy – prowadzi przede wszystkim kursy biznesowe, techniczne i przygotowuje do egzaminów językowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, jej nauczanie oraz indywidualne podejście do kursanta pomagają osiągnąć zamierzony cel.

lub 

Julita Stańczewska – absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Gdańskim, tłumaczka specjalistyczna ekonomiczno-prawna w biznesie. Od 10 lat pomaga osobom aktywnym w biznesie w podnoszeniu ich kompetencji językowych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Szkoliła pracowników firm takich jak: ING Bank Śląski, VECTOR, Canpol, Philips Medical Systems, Vibracoustic. Od 2016 roku prowadzi własne centrum językowe, w którym wraz z zespołem szkoli osoby dorosłe z zakresu Business English, Medical English, Legal English i Technical English.

Źródło: Agencja Rozwoju Pomorza

Strona główna » Kurs języka angielskiego dla managerów sektora offshore